Impuls is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en is daarmee ingebed in het Radboudumc te Nijmegen.

Impuls ontwikkelt, integreert en verspreidt kennis over mensen op achterstand. We zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe kan het dat mensen uitgesloten raken en hoe haken ze weer aan? Wat bepaalt hun kwaliteit van leven en hoe kan die verbeterd worden? Wat is er nodig om (weer) mee te doen in de maatschappij? En welke rol spelen informele steunstructuren en formele zorg daarbij?

We gaan hierbij uit van drie gelijkwaardige kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Vanuit de opgedane kennis ontwikkelen we methodieken, zoals Krachtwerk en CTI. Hiermee dragen we bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van zorg aan kwetsbare mensen, zodat zij een leven kunnen leiden dat zij de moeite waard vinden.

We werken via drie invalshoeken:

Gedreven door kennis, bewogen door mensen.

Impuls Werkplaats, waar zorg- en welzijnsorganisaties, een gemeente en andere kenniscentra samen probleemstellingen bespreken en nieuwe methodieken en instrumenten ontwikkelen.

Impuls Onderzoek, waar we ontwikkelde kennis toetsen, evalueren en monitoren.

Impuls Academie, waar we onze methodieken en tools vertalen in een trainingsaanbod voor professionals en organisaties ondersteunen bij de implementatie ervan.