Krachtwerk – studiemateriaal

Werkbladen
Hieronder vind je de werkbladen die horen bij de opdrachten uit boek.

Filmpje
Dit filmfragment hoort bij opdracht 6a op pagina 142, die gaat over zelfregulering.

Knuffels als kinderen - Man bijt hond

Veiligheidsplan
Onderstaand document hoort bij het kader ‘Hulpmiddelen voor cliënten’ op pagina 90 van het boek. Download hier een voorbeeld van een veiligheidsplan.