Vroeginterventie

Doelen

1. Ontwikkelen van een handreiking van effectieve en veelbelovende vroeginterventies bij dreigende, soms hernieuwde dakloosheid van mensen die in de wijk wonen of zijn gaan wonen (na uitstroom uit een institutie), met onder meer aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook: hoe gemeentelijk beleid de uitvoering en borging van vroeginterventies kan faciliteren.

2. Ontwikkelen van een checklist voor gemeenten als hulpmiddel bij het kiezen, implementeren en evalueren van vroeginterventies bij dreigende dakloosheid, inclusief het beoordelen van de maatschappelijke waarde ervan.

Activiteiten

* Bundelen en analyseren van informatie en maatregelen over vroeginterventies in relatie tot de belangrijkste oorzaken van dakloosheid door een quick scan van gemeentelijke plannen en van onderzoek en publicaties (nationaal en internationaal).

* Raadpleging van experts over effectieve of veelbelovende vroeginterventies.

* In kaart brengen van vijf veelbelovende vroeginterventiepraktijken door interviews met betrokkenen (deelnemers en uitvoerenden, evt. de projectleider), eventueel aangevuld met een werkbezoek, en informatie beschikbaar maken voor gemeenten.

* Beschrijven van gekozen vroeginterventies in termen van: doelen, doelgroep, activiteiten, evt. benodigde competenties van uitvoerenden, instrumenten & materialen, samenwerkingsvormen, beleidsfacilitering van uitvoering en borging, en effectiviteit en maatschappelijke waarde van de interventies.

Partners

Een werkgroep van gemeenten werkt met Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg samen aan de uitwerking van vroeginterventies bij dreigende dakloosheid. Experts van de Preventie Alliantie met specifieke deskundigheid van vroeginterventie en ervaringsdeskundigheid, worden bij de ontwikkeling van de handreiking betrokken. In de laatste fase wordt de handreiking getoetst bij de betrokken partners van de Preventie Alliantie.

Planning

Uitvoering: Q1, Q2 2021, verwachte oplevering tools: september 2021

Meedoen?

mail naar: Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl of bel naar 06-31125125