Doel

De Preventiescanner Dakloosheid geeft gemeenten een beeld van hun huidige preventieve aanpak van dakloosheid: wat is de kracht ervan en wat wil je als gemeente behouden en wat zijn kansen voor versterking.

De Preventiescanner Dakloosheid

De Preventiescanner richt zich op:

 • Beschikbare beleidsinformatie en beleidskeuzes
 • Risicofactoren voor (dreigende) dakloosheid op diverse leefgebieden
 • Routes naar dakloosheid
  • Geen onderdak door ingrijpende levensgebeurtenis, huisuitzetting of remigratie
  • Geen onderdak na vertrek uit een (verblijf)instelling
 • Preventieve aanpak van dakloosheid

De Preventiescanner bestaat uit een vragenlijst die centrumgemeenten en bijbehorende regiogemeenten elk online invullen. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de stand van zaken van de preventieve aanpak van dakloosheid in de regio. De resultaten zijn geanonimiseerd. 

Beleidskader sociale inclusie

De kapstok voor de rapportage is het door de Preventie Alliantie ontwikkelde beleidskader sociale inclusie. Klik op onderstaande afbeelding voor het beleidskader. 

beleidskader-sociale-inclusie

Inzet van gemeenten

 • Contactpersoon per regio voor contact met Preventie Alliantie.
 • Invullen van de (online)vragenlijst van de Preventiescanner.
 • Organiseren van terugkoppeling van de resultaten op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau.
 • Doornemen van rapportage op evt. onjuistheden.

Uitvoering tot nu toe

De Preventiescanner Dakloosheid is uitgevoerd in meer dan 17 regio’s bij zo’n 135 gemeenten.

Planning

In 2024 en 2025 kan de Preventie Alliantie een serie Preventiescans in regio’s uitvoeren.

Kosten

Het ministerie van VWS financiert via de Preventie Alliantie het merendeel van de kosten van de uitvoering van de Preventiescanner. Voor de regio geldt een eigen bijdrage van €3500 excl. btw, ongeacht het aantal deelnemende gemeenten.

Meedoen?

Meld je regio hier aan!

Contactinformatie

Veelgestelde vragen