Scanner Preventie Dakloosheid

Doel

De scanner preventie dakloosheid geeft gemeenten een beeld van hun huidige preventieve aanpak van dakloosheid: wat is de kracht ervan en wat wil je als gemeente behouden en wat zijn kansen voor versterking.

De scanner

De scanner richt zich op:

 • Beschikbare beleidsinformatie en beleidskeuzes
 • Risicofactoren voor (dreigende) dakloosheid op diverse leefgebieden
 • Routes naar dakloosheid
  • Geen onderdak door ingrijpende levensgebeurtenis, huisuitzetting of remigratie
  • Geen onderdak na vertrek uit een (verblijf)instelling
 • Preventieve aanpak van dakloosheid
  • Basiszorg, waaronder vroeg-interventie
  • Herstelzorg, waaronder nazorg

De scanner bestaat uit een vragenlijst die centrumgemeenten en bijbehorende regiogemeenten elk online invullen. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de stand van zaken van de preventieve aanpak van dakloosheid in de regio. De resultaten zijn geanonimiseerd.

Beleidskader

De kapstok voor de rapportage is het door de Preventie Alliantie ontwikkelde beleidskader.

Inzet van gemeenten

 • Contactpersoon per regio voor contact met Preventie Alliantie.
 • Invullen van de vragenlijst van de scanner.
 • Organiseren van terugkoppeling van de resultaten op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau.
 • Doornemen van rapportage op evt. onjuistheden.

Panel van experts

Een panel van experts is beschikbaar voor advies en ondersteuning bij de versterking van de preventieve aanpak dakloosheid naar aanleiding van de resultaten van de scanner. Voor meer informatie over de experts klik hier

Pilot

De Scanner Preventie Dakloosheid is in het voorjaar van 2021 tijdens een pilot in twintig gemeenten getest. Op basis van de resultaten is de vragenlijst aangepast.

Planning

In het najaar 2021 wordt de scanner in maximaal 3 centrumgemeenten met bijbehorende regiogemeenten uitgevoerd.

Meedoen?

Mail naar: Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl of bel naar 06-31125125