Preventiebeleid dakloosheid

Doelen

Voor versterking en onderbouwing van preventief beleid dakloosheid in gemeenten ontwikkelen we:

1. Informatiebladeren met een overzicht van de oorzaken van en de routes naar dakloosheid en welk type (beleid)maatregelen hierop met succes kunnen interveniëren.

2. Een handreiking preventie met bouwstenen voor goed onderbouwd preventiebeleid met o.a. een checklist waarmee gemeenten kunnen nagaan of hun beleid inzake dakloosheid ‘preventieproof’ is.

3. De Preventiescanner Dakloosheid die gemeenten inzicht biedt in de stand van hun preventiebeleid dakloosheid, afgezet tegen goed onderbouwd preventiebeleid en met aanknopingspunten voor de versterking ervan.

Activiteiten

* Bundelen en analyseren van informatie uit gemeentelijke plannen en uit onderzoek en publicaties (nationaal en internationaal) voor verdiepend inzicht in: 1) oorzaken en routes dakloosheid; 2) bouwstenen van goed onderbouwd preventiebeleid dakloosheid bij gemeenten, en 3) werkzame maatregelen voor de uitvoering van goed onderbouwd preventiebeleid dakloosheid.

* Telefonische interviews voor inzicht in bouwstenen van goed onderbouwd beleid, met experts en lokale stakeholders, waaronder gemeenteambtenaren/wethouders en cliënten en/of ervaringsdeskundigen en professionals van opvanginstellingen.

* Ontwikkelen van een beleidstheorie voor goed onderbouwd beleid voor preventie dakloosheid.

Partners

De producten die worden ontwikkeld zullen worden voorgelegd aan het panel van experts van de Preventie Alliantie.

Resultaten