Preventiebeleid dakloosheid

Doelen

Voor versterking en onderbouwing van preventief beleid dakloosheid in gemeenten ontwikkelen we:

1. Een informatieblad met een overzicht van de oorzaken van en de routes naar dakloosheid en welk type (beleid)maatregelen hierop met succes kunnen interveniëren.

2. Een handreiking preventie met bouwstenen voor goed onderbouwd preventiebeleid met o.a. een checklist waarmee gemeenten kunnen nagaan of hun beleid inzake dakloosheid ‘preventieproof’ is.

3. Een zelfscan preventie dakloosheid die gemeenten inzicht biedt in de stand van hun preventiebeleid dakloosheid, afgezet tegen goed onderbouwd preventiebeleid en met aanknopingspunten voor de versterking ervan.

Activiteiten

* Bundelen en analyseren van informatie uit gemeentelijke plannen en uit onderzoek en publicaties (nationaal en internationaal) voor verdiepend inzicht in: 1) oorzaken en routes dakloosheid; 2) bouwstenen van goed onderbouwd preventiebeleid dakloosheid bij gemeenten, en 3) werkzame maatregelen voor de uitvoering van goed onderbouwd preventiebeleid dakloosheid.

* Telefonische interviews voor inzicht in bouwstenen van goed onderbouwd beleid, met experts en lokale stakeholders, waaronder gemeenteambtenaren/wethouders en cliënten en/of ervaringsdeskundigen en professionals van opvanginstellingen.

* Ontwikkelen van een beleidstheorie voor goed onderbouwd beleid voor preventie dakloosheid.

* Pilot van zelfscan in drie gemeenten en aanpassing van zelfscan o.b.v. resultaten en ervaringen. Klik hier voor meer informatie.

Partners

Een werkgroep van gemeenten (Eindhoven, Breda, Den Bosch en regiogemeenten) werkt met Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg samen aan de ontwikkeling van de zelfscan. Ook bij de realisering van doelen 1 en 2 zal een werkgroep van gemeenten actief participeren. In de laatste fase van ontwikkeling worden de producten getoetst bij de betrokken partners en experts van de Preventie Alliantie die beschikken over specifieke expertise van preventiebeleid dakloosheid.

Planning

Uitvoering: Q1, Q2 2021, verwachte oplevering tools: juni 2021

Meedoen?

mail naar: Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl of bel naar 06-31125125