Nazorg na vertrek uit institutie

Doelen

Ontwikkelen van informatieblad voor goed onderbouwd gemeentelijk beleid voor het voorkomen van verlies van onderdak na vertrek uit vier typen instituties, nl., woonvoorziening en beschermd wonen, penitentiaire inrichting, GGZ-instelling, waaronder verslavingskliniek en jeugdinstelling (18-/18+).

Activiteiten

* Bundelen van informatie over preventie van dakloosheid na vertrek uit institutie, uitgesplitst naar de vier uitstroomroutes, door een quick scan van (overheids-)documenten en van onderzoek en publicaties (nationaal en internationaal).

* Interviews met stakeholders/experts en gemeenteambtenaren.

* In kaart brengen en beschrijven van voorbeeldpraktijken.

* Beschrijven van goed onderbouwd gemeentelijk beleid in relatie tot de vier uitstroomroutes.

Partners

Per uitstroomroute worden enkele gemeenten en experts actief betrokken bij de uitwerking van vroeginterventie ‘aan de achterdeur’. In de laatste fase wordt het informatieblad getoetst bij de betrokken partners van de Preventie Alliantie en bij experts op de onderscheiden uitstroomroutes.

Planning

Uitvoering: Q1, Q2, Q3 2021, verwachte oplevering tools:

  • Uitstroomroute Jeugdinstelling: februari 2021
  • Uitstroomroute Detentie: april 2021
  • Uitstroomroute Beschermd wonen: juni 2021
  • Uitstroomroute GGZ: september 2021

Meedoen?

mail naar: Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl of bel naar 06-31125125