Nazorg na vertrek uit een (verblijfs-)instelling

Doelen

Ontwikkelen van informatiebladen voor goed onderbouwd gemeentelijk beleid voor het voorkomen van verlies van onderdak na vertrek uit:

  1. jeugdinstelling (18-/18+)
  2. beschermd wonen

Activiteiten

* Bundelen van informatie over preventie van dakloosheid na vertrek uit instellingen, uitgesplitst naar twee uitstroomroutes, door een quick scan van (overheids-)documenten en van onderzoek en publicaties (nationaal en internationaal).

* Interviews met stakeholders/experts en gemeenteambtenaren.

* In kaart brengen en beschrijven van voorbeeldpraktijken.

* Beschrijven van goed onderbouwd gemeentelijk beleid in relatie tot de twee uitstroomroutes.

Partners

Per uitstroomroute worden enkele gemeenten en experts actief betrokken bij de uitwerking van vroeginterventie ‘aan de achterdeur’. In de laatste fase wordt het informatieblad getoetst bij de betrokken partners van de Preventie Alliantie en bij experts op de onderscheiden uitstroomroutes.

Resultaten