In 2024 en 2025 organiseert de Preventie Alliantie weer masterclasses over thema’s en vraagstukken die samenhangen met preventie van dakloosheid. De masterclasses zijn bedoeld voor gemeenten en andere betrokken partners bij de preventie van dakloosheid.
*Deelname is gratis.

Data voor 2024

Noteer alvast in je agenda: 11 maart, 13 mei, 1 oktober en 19 november. De bijeenkomsten zijn online, van 3 tot 5 uur, met Piet-Hein Peeters als gespreksleider.

Aankondiging Preventie Alliantie Masterclass 12

11 maart 2024, van 15.00-17.00 uur (online)

Gemeenten, partners en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de 12e masterclass van de Preventie Alliantie op 11 maart 2024. Deze bijeenkomst gaat over de verbinding tussen medisch en sociaal domein en hoe die kan worden versterkt. De behoeften en problemen van mensen die op achterstand raken, houden zich immers niet aan een strikte scheiding van domein, regelgeving en financiering.

Pieter Hilhorst, onderzoeker en publicist, verbonden aan het Ben Sajet Centrum en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving geeft ons inzicht in de verbinding en in de kansen om die door samenwerking te versterken. Gaby Walters, van het Stedelijk daklozenteam van de GGD Rotterdam, vertelt over de verbinding tussen medisch-sociaal vanuit zijn werk met cliënten en over wat zij in de praktijk doen om tot een sterkere verbinding te komen. Te gast is ook, Sander Meiberg, van het Instituut voor Publieke Waarden en co-auteur van ‘Mag niet bestaat niet’, die zal ingaan op de defensieve routines van professionals.

De Preventie Alliantie richt zich specifiek op een goede onderbouwing van een preventieve aanpak dakloosheid. Daarvoor geeft de alliantie inzicht in risicofactoren & routes, onderbouwd beleid, effectieve interventies en voorbeeldpraktijken. Wil je meer weten? Lees hier verder.

Mocht je over de masterclasses vragen hebben of suggesties voor themas, dan kun je mailen naar: preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl

Wil je deelnemen aan de masterclass op 11 maart? Meld je dan aan!

Het programma is hier te vinden!

 

Verslagen van masterclasses

Preventie van dakloosheid: introductie
Bestaanszekerheid
Dakloosheid onder jongeren (18-/18+)
Welkome wijk als vangnet & bodem in de preventiepraktijk
Achterop raken, dakloos worden en herstellen
Dakloosheid onder vrouwen
Uitstroom uit beschermd wonen
Ervaringsdeskundigheid
Dakloosheid onder jongeren
Vroeginterventie
Meten van dakloosheid
Onder de Pannen