In 2024 en 2025 organiseert de Preventie Alliantie weer masterclasses over thema’s en vraagstukken die samenhangen met preventie van dakloosheid. De masterclasses zijn bedoeld voor gemeenten en andere betrokken partners bij de preventie van dakloosheid.
*Deelname is gratis.

Aankondiging masterclass van 12 september: transitie naar beschermd thuis

Het programma van de masterclass bestaat uit drie onderdelen:

  • Lector Els Overkamp van de Hogeschool Utrecht vertelt over de geleerde lessen uit een quickscan in 16 Utrechtse gemeenten, waarbij zij ophaalde wat belangrijk is om van beschermd thuis een succes te maken
  • Joke de Vries-Nap, zorgmanager bij een van de projecten uit de quickscan, vertelt samen met professionals uit de teams Beschermd Thuis hoe ze bij Kwintes mensen met psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheden in de wijk ondersteunen bij het zelfstandig wonen en wat hierbij nodig is.
  • Ten slotte deelt een van de programmamanagers uit de regio Holland Rijnland hoe zij in hun regio werken aan het borgen van een beschermd thuis, wat hierbij goed gaat en waar de puzzels zitten.

Overige data voor 2024

Noteer alvast in je agenda: 15 oktober en 19 november. De bijeenkomsten zijn online, van 3 tot 5 uur, met Piet-Hein Peeters als gespreksleider.

Het programma is hier te vinden

De Preventie Alliantie richt zich specifiek op een goede onderbouwing van een preventieve aanpak dakloosheid. Daarvoor geeft de alliantie inzicht in risicofactoren & routes, onderbouwd beleid, effectieve interventies en voorbeeldpraktijken. Wil je meer weten? Lees hier verder.

Mocht je over de masterclasses vragen hebben of suggesties voor themas, dan kun je mailen naar: preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl

Verslagen van masterclasses

Preventie van dakloosheid: introductie
Bestaanszekerheid
Dakloosheid onder jongeren (18-/18+)
Welkome wijk als vangnet & bodem in de preventiepraktijk
Achterop raken, dakloos worden en herstellen
Dakloosheid onder vrouwen
Uitstroom uit beschermd wonen
Ervaringsdeskundigheid
Dakloosheid onder jongeren
Vroeginterventie
Meten van dakloosheid
Onder de Pannen
Verbinding tussen medisch en sociaal domein
Zorgzame samenleving