Agenda 

Dit najaar start de Preventie Alliantie een volgende serie van twee online master classes. Die is bedoeld voor gemeenten en andere betrokken partners bij de preventie van dakloosheid. Er wordt nog druk aan de programma’s gewerkt, maar we kunnen al wel een inkijkje geven.

Tijdens de masterclass op 3 oktober (15:00-17:00) staat vroeginterventie centraal. Bart Bakker, bekend van zijn inzet in de wijk Ruwaard met de aanpak ‘anders denken, doen en organiseren’, zal een bijdrage leveren. Aan het woord komt ook Nynke Vlieger, bestuurder, die vertelt over hoe bij de buurtteams van Amsterdam gewerkt wordt aan een stevige vroeginterventie ter voorkoming van dakloosheid, wat daarbij de grote puzzels zijn, en wat werkt en wat nodig is. Klik hier voor het programma.

De bijeenkomst op 21 november (15:00-17:00) gaat over het meten van dakloosheid. Hier zal Koen Hermans, hoogleraar Sociaal werk en sociaal beleid bij KU Leuven, ons informeren over de stand van het meten van dakloosheid in Europa, en vertelt Sandra Schel van de Hoge School Utrecht over de pilot van de telling van dakloze mensen met een bredere definitie. Esther van Tilburg van de gemeente Den Bosch zal haar ervaringen delen met die telling, en toelichten waarom de gemeente koos voor die telling en wat zij met de resultaten gaat doen.

*Deelname is gratis.

Verslagen van masterclasses

Verslag Masterclass 6
Verslag Masterclass 7
Verslag Masterclass 8
Verslag Masterclass 9