De presentaties:

Achtergrond informatie:

  • Infographic inzet van collectieve ervaringskennis bij gemeenten
  • Website regionaal herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek: https://www.herstelnetwerk.nl/
  • Elke tijd zijn eigen gekte. Boek van Henke van der Heiden met 18 portretten vanaf 1500 tot 2020 nu. Hier in staan ook portretten van de ervaringsdeskundigen waar Goois Meren nu mee werkt. Verkrijgbaar in elke boekhandel. https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494718/elke-tijd-zijn-eigen-gekte

Opname masterclass 8