Leercirkel: Preventie van Dakloosheid

Het Nationaal Actieplan Preventie van Dakloosheid (2023-2030) vraagt om een principiële verschuiving van het achteraf oplossen van dakloosheid naar het voorkomen dat mensen dakloos worden. Dat betekent inzetten op bestaanscondities, zoals wonen en inkomen, en vroeginterventie daarbij. En ook een (verdere) transformatie van de opvang in woonvoorzieningen naar meer tijdelijke woonplekken in de eigen omgeving van mensen, met daarbij flexibele, ambulante ondersteuning voor als dat nodig is.

Om gemeenten bij deze preventieopgave te helpen en professionals bij elkaar te brengen die zich hiermee bezig houden organiseren wij voor de VNG en de Preventie Alliantie een leercirkel die bestaat uit vier online werksessies en start op 18 september 2023. Het programma wordt ingevuld in overleg met Prof. Judith Wolf van het Radboudumc Nijmegen.

In de leercirkel Preventie Dakloosheid deelt u kennis en gaat u gezamenlijk met dit (beleids-)vraagstuk aan de slag. U wordt daarbij uitgenodigd een concreet vraagstuk aan te dragen uit uw eigen werkpraktijk. Zo werkt u toe naar een concreet en tastbaar resultaat voor uw eigen gemeente. Vanaf half augustus worden met de ingeschreven personen gesprekken gevoerd om meer inzicht te krijgen op het (beleids-)vraagstuk waarmee men aan de slag wil en om meer inzicht te geven in de opzet van de leercirkel.

De sessies vinden online plaats op: 18 september, 10 oktober, 31 oktober en 28 november. Steeds van 15:00-17:00.

*Deelname aan de leercirkel is gratis.

Aanmelden voor de leercirkel: preventie van dakloosheid

4 online sessies in het najaar van 2023: 18 september, 10 oktober, 31 oktober en 28 november. Deze bijeenkomsten zijn steeds van 15.00 tot 17.00 uur.

De plekken voor deze leercirkel zijn inmiddels vergeven. Bij aanmelding kom je op een wachtlijst terecht en zullen we je benaderen bij een volgende leercirkel: preventie van dakloosheid.