Leercirkel: preventie van dakloosheid

 

Het Nationaal Actieplan Preventie van Dakloosheid (2023-2030) vraagt om een principiële verschuiving van het achteraf oplossen van dakloosheid naar het voorkomen dat mensen dakloos worden. Dat betekent inzetten op bestaanscondities, zoals wonen en inkomen, en vroeginterventie daarbij. En ook een (verdere) transformatie van de opvang in woonvoorzieningen naar meer tijdelijke woonplekken in de eigen omgeving van mensen, met daarbij flexibele, ambulante ondersteuning voor als dat nodig is. Om gemeenten bij deze preventieopgave te helpen en professionals bij elkaar te brengen die zich hiermee bezig houden organiseren de VNG en de Preventie Alliantie een leercirkel die bestaat uit vier online werksessies en start op 16 februari 2023. Het programma wordt ingevuld in overleg met Prof. Judith Wolf van het Radboudumc Nijmegen.


In de leercirkel Preventie Dakloosheid deelt u kennis en gaat u gezamenlijk met dit (beleids)vraagstuk aan de slag. U wordt daarbij uitgenodigd een concreet vraagstuk aan te dragen uit uw eigen werkpraktijk. Zo werkt u toe naar een concreet en tastbaar resultaat voor uw eigen gemeente.

*Deelname aan de leercirkel is gratis en bedoeld voor gemeenten. 

Aanmelden voor de leercirkel: preventie van dakloosheid

4 online sessies in het voorjaar van 2023: 16 feb, 7 mrt, 28 mrt en 18 april. Deze bijeenkomsten zijn steeds van 15.00 tot 17.00 uur.