Experts

Contactformulier

(klik op de gewenste optie)

Judith Wolf

Al jarenlang verdiept Judith zich met onderzoek in sociale uitsluiting en dakloosheid en welke processen en risicofactoren hierbij meespelen. Vanuit haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van modellen, tools en interventies kan zij adviseren over preventieve interventies en maatregelen om dakloosheid tegen te gaan en participatie en zelfregie van kwetsbare burgers te versterken. Judith is hoogleraar maatschappelijke zorg bij het Radboudumc, hoofd van Impuls – Onderzoeks­centrum maatschappelijke zorg en directeur van de Impuls Werkplaats.

Catelijne Akkermans

Catelijne is groot kenner van armoede- en schuldenproblematiek en woonoverlast. Zij kan adviseren bij het versterken van de financiële redzaamheid van burgers en – als mede-ontwikkelaar van de aanpak ‘Eropaf’- bij wat er nodig is om huisuitzet­tingen te voorkomen. Zij werkt als zzp-er bij Bureau Akkermans.

Rina Beers

Haar expertise is wet- en regelgeving in relatie tot sociale uitsluiting en dak- en thuisloosheid en opvang en beschermd wonen. Ze heeft goed overzicht van de ontwikkelingen in het land op het gebied van vernieuwing van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zij is senior beleidsmedewerker van Valente.

Karel van Duijvenbooden

Karel is al jaar en dag actief bij het ondersteunen en adviseren van overheden (gemeenten, Rijk) bij overlast- en veiligheidsissues in de wijk en bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en praktijk van de samenwerking tussen DJI en gemeenten op het terrein van re-integratie (ex-) gedetineerden. Vanaf 2010 is hij manager van het Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht en vanaf 2020 landelijk voorzitter van de Vereniging van managers van Zorg en Veiligheidshuizen.

Lies Korevaar

Lies Korevaar heeft zich verdiept in de inzet van ervaringsdeskundigen, heeft voor diverse doelgroepen cursussen ervaringsdeskundigheid ontwikkeld, waaronder voor dak- en thuisloze mensen en weet op basis van onderzoek en eigen werkervaring als psycholoog wat er nodig is voor de maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers. Hij is lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen en trekker van de Innovatiewerkplaats (IWP) Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland.

Tamara Madern

Tamara Madern is gespecialiseerd in financieel gedrag van mensen met schulden. Zij kan gemeenten informeren en adviseren over het eerder bereiken en onder­steunen van mensen met geldzorgen en schulden. Zij  is werkzaam bij het lectoraat Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht.

Hella Masuger

Als geen ander heeft Hella zicht op het proces waarin jongeren dakloos raken en wat deze jongeren kan helpen om uit die situatie te komen met perspectief op een positieve toekomst. Zij kan gemeenten informeren over de risico’s en routes bij dakloosheid bij jongeren, zoals na vertrek uit een jeugdinstelling. En ook op dit gebied over veelbelovende praktijken en goed preventiebeleid bij gemeenten. Zij is directeur van de Stichting Zwerfjongeren Nederland.

Marcel van Nattem

Vanuit zijn verslavingsverleden weet Marcel wat het betekent om controle te verliezen, bijna op straat te staan en wat er komt kijken bij de weg terug. Vanuit zijn rol als toezichthouder bij enkele organisaties en als hersteldeskundige beleid & training adviseert hij gemeenten bij innovaties in de zorg & interventies die het proces van herstel van kwetsbare burgers ondersteunen.

Freek Spinnewijn

Freek is groot kenner van het beleid rond dak- en thuisloosheid in Europa, met name de benaderingen waarbij de toegang tot huisvesting centraal staat, zoals Housing First. Ook heeft hij gedetailleerde kennis over de impact van migratie- en gezond­heidsbeleid op dak- en thuisloosheid. Freek is directeur van FEANTSA, de Europese organisatie met een focus op dak- en thuisloosheid, en staat in die positie in nauw contact met nationale en lokale beleidsmakers in de lidstaten van de Europese Unie.

Alice Sonne

Binnen de Ombudsman Metropool Amsterdam heeft zij de portefeuille (dreigende) dakloosheid, Wonen en Basisregistraties onder zich. Alice ziet dagelijks hoe mensen tussen wal en schip raken door knellende regelgeving. Ze adviseert gemeenten en rijksoverheid op welke wijze dit voorkomen kan worden in het individuele geval, maar ook bij de totstandkoming van beleid en bij bijvoorbeeld voorstellen voor pilots.