De Preventie Alliantie

Preventie van dakloosheid is een speerpunt van het Nationaal Actieplan Dakloosheid (2022). Voorkomen van dakloosheid staat ook bij veel gemeenten hoog op de agenda. De Preventie Alliantie biedt gemeenten en betrokken partners ondersteuning bij de onderbouwing van hun preventiebeleid en bij de preventieve activiteiten, interventies en steunstructuren die zij inzetten om dakloosheid tegen te gaan. We delen wetenschappelijke, professionele, en ervaringskennis. In de Preventie Alliantie werken beleid, praktijk en wetenschap samen aan kennisontwikkeling en versterking van preventie van dakloosheid in gemeenten. Bestaanszekerheid en participatie van mensen zijn hierbij leidend.

Agenda 2024 – 2025

  • Het uitvoeren van de Preventiescanner Dakloosheid in regio’s, bij gemeenten;
  • Het ontwikkelen van een Preventiescanner Jongerendakloosheid;
  • Het organiseren van master classes waarin steeds een thema of vraagstuk centraal staat;
  • Het maken van handleidingen over actuele, relevante thema’s met een bundeling van kennis, inzichten en voorbeelden.

De Preventie Alliantie heeft een beleidskader sociale inclusie ontwikkeld, als vertrekpunt en houvast voor betrokken partners bij het tegengaan van dakloosheid.

Klik op kader.

Preventiescanner Dakloosheid
Masterclasses
Handreikingen en tips
Helpdesk