Impuls ontwikkelt, integreert en verspreidt kennis over mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te redden in onze snel veranderende maatschappij. Denk aan mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen met psychische of verslavingsproblematiek of gezinnen die te maken hebben met armoede of huiselijk geweld.

We beantwoorden vragen als: hoe kan het dat mensen uitgesloten raken? Hoe haken ze weer aan? Wat bepaalt hun kwaliteit van leven en hoe kan die verbeterd worden? Wat is er nodig om (weer) mee te doen in de maatschappij? En: welke rol spelen informele steunstructuren en formele zorg hierbij?

Dat doen we via drie invalshoeken:

  • Impuls Werkplaats, waar zorg- en welzijnsorganisaties, een gemeente en andere kenniscentra samen probleemstellingen bespreken en nieuwe methodieken en instrumenten ontwikkelen.
  • Impuls Onderzoek, waar we ontwikkelde kennis toetsen, evalueren en monitoren.
  • Impuls Academie, waar we onze methodieken en tools vertalen in een trainingsaanbod voor professionals en organisaties ondersteunen bij de implementatie ervan.

Bij al onze activiteiten gaan we uit van drie gelijkwaardige kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennisĀ enĀ ervaringskennis. Door op deze manier te werken draagt Impuls bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van zorg aan kwetsbare mensen, zodat zij een leven kunnen leiden dat zij de moeite waard vinden.

Impuls is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en is daarmee ingebed in het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen.

Medewerkers
Medewerkers
Neem contact op
Neem contact op