Cursus ‘Op eigen kracht’; een steuntje in de rug op weg naar herstel

Op eigen kracht is een krachtgerichte cursus voor mensen die willen werken aan hun herstel. In 2023 heeft de Impuls Academie een draaiboek voor de training ontwikkeld. Het werkboek Op eigen kracht is tot stand gekomen door Impuls Werkplaats. De cursus Op eigen kracht heeft bij twee organisaties plaatsgevonden: van april t/m juni bij Dno Doen in Alkmaar en van augustus t/m oktober bij SMO-Helmond.

De cursus Op eigen Kracht bestaat uit zes bijeenkomsten van een dagdeel waarin deelnemers groepsgewijs werken aan hun herstel. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk werkboek waarin theorie, verhalen van ervaringsdeskundigen en oefeningen staan die het thema herstel van verschillende kanten belichten. Het doel is dat deelnemers zich meer bewust worden wat hen helpt op weg naar herstel. Zij gaan op zoek naar welke krachten zij hebben (ik ben, ik heb, ik kan, ik wil, ik weet), hoe zij weer grip op hun leven kunnen krijgen en houden, wie in hun omgeving ondersteunend is voor hen, hoe zij negatieve gedachtes kunnen omzetten naar positieve gedachtes en waar zij gericht aan willen en kunnen werken om iedere dag weer een stapje verder te komen naar een leven dat betekenisvol is voor henzelf. Door zichzelf doelen te stellen en daar kleine, haalbare stappen aan te verbinden krijgen zij handvatten om meer zelfregie te ervaren en te ervaren wat zij zelf kunnen doen. En natuurlijk worden alle successen gevierd!

Zowel bij DNO Doen als bij SMO Helmond hebben uiteindelijk zes deelnemers de gehele cursus gevolgd en afgerond. De deelnemers waren tijdens de cursus onder begeleiding bij DNO Doen of SMO Helmond. De cursus werd begeleid door een ervaren Krachtwerk trainer. Bij de deelnemers was veel enthousiasme over de cursus. Het vinden van herkenning en erkenning bij elkaar en het uitwisselen over ‘wat werkt bij mij om mijzelf beter te voelen’ had een positieve uitwerking op iedere deelnemer. Deelnemers voelden zich gesteund, gehoord en gezien en zij vormden gaandeweg een veilige – en hechte groep met elkaar. Aan het eind van de cursus ontving iedere deelnemer een certificaat van deelname en een roos en waren zij zeer trots op zichzelf en op elkaar! Met name de positieve insteek op wat wél kan i.p.v. wat niet goed gaat werd in beide groepen zeer gewaardeerd.

De cursus ‘Op eigen kracht’ is tijdens een pilot geëvalueerd door Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Doelen van de pilot waren: inzicht krijgen in wat volgens de deelnemers de impact van de cursus is op hun herstel, en het evalueren van de opzet en uitvoering van de cursus met het oog op verbetering ervan. Alle deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld en de onderzoeker heeft telefonisch een vragenlijst bij de deelnemers afgenomen. Eind dit jaar wordt de analyse van het onderzoek verwacht en kunnen we voorzichtige conclusies trekken in hoeverre het volgen van deze cursus kan bijdragen aan het herstelproces van mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Simone Geutjes (trainer Krachtwerk)