Voor een compleet overzicht van onze publicaties, bezoekt u Orcid via onderstaande knop:

orcid_logo

Bent u op zoek naar een specifieke publicatie, neem dan contact op. Wij sturen hem u graag toe!

Uitgelichte publicaties

(klik op de afbeelding voor meer informatie)

Artikel: ‘Krachtwerk in de ondersteuning van mensen in langdurige armoede’. Hoe verbeteren we de kwaliteit van leven van mensen die langdurig in armoede leven? Welke vorm van ondersteuning helpt daarbij? Die vragen staan centraal in het door NWO/ZonMw-gefinancierde project ‘minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie’. Een zoektocht in de literatuur en de gemeentelijke praktijk leidde naar de methodiek Krachtwerk.

Artikel: ‘Reciprocal relations between financial hardship, sense of societal belonging and mental health for social assistance recipients’.

Het belang van een betere mentale gezondheid voor mensen met een bijstandsuitkering. Wederkerige invloeden van financiële problemen, gevoelens van erbij horen en mentale gezondheid. Mensen met een bijstandsuitkering worstelen onder andere met mentale gezondheidsproblemen, financiële problemen en gevoelens van uitsluiting. Op basis van data van het Nijmeegse experiment met de Participatiewet, onderzochten wij hoe deze drie problemen met elkaar samenhangen. Onze resultaten laten zien dat we moeten investeren in de mentale gezondheid van mensen met een bijstandsuitkering als we hun situatie willen verbeteren.

Rapportage: de evaluatie versneller ‘Geloof in eigen kunnen’. Het Kansfonds startte in 2014 een programma, de versneller ‘Geloof in eigen kunnen’, om een impuls te geven aan de ontwikkeling van ondersteuningsaanbod voor dak- en thuisloze jongeren. In het kader van deze versneller financierde het Kansfonds, in de periode van 2015 tot 2021, 24 projecten die dak- en thuisloze jongeren ondersteunden bij verschillende facetten van hun leven. In deze rapportage worden deze projecten geëvalueerd.

Artikel: The effectiveness of CTI for abuses women leaving women’s shelters: a randomized controlled trial

Brochure: Samen voor een beschermd thuis

Referentiekader: Niemand tussen wal en schip

Proefschrift: ‘Effectiveness of Critical Time Intervention for homeless people: A randomized controlled trial to enhance continuity of care during the transition from shelter to community living’  (door dr. Renée de Vet)

Artikel: Dit artikel beschrijft hoe het kader van sociale kwaliteit als theoretische basis van de methodiek Krachtwerk is benut en verder uitgewerkt. De puzzels in dit ontwikkelingsproces komen aan de orde, vooral met de zogenaamde constitutionele factoren van sociale kwaliteit. Die constitutionele factoren zijn sterk gekoppeld aan de biografische ontwikkeling en persoonlijke keuzevrijheid van mensen, verbonden met ‘personal agency’ en daarmee van grote waarde voor persoonsgerichte zorg.

Folder: Begin 2019 startte de implementatie van Krachtwerk bij Geynwijs. Impuls heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van de inwoners van de Gemeente Nieuwegein. Hieruit is een bundeling van verhalen gekomen die laat zien wat Krachtwerk tot nu toe heeft betekend in de levens van de inwoners.