Vroegsignalering in de wijk

In het kort

In de Impuls Werkplaats werken we aan het ontwikkelen van een hulpmiddel én handreiking voor vroegsignalering in de wijk, waarmee het risico op uitval bij wijkbewoners zoveel mogelijk verkleind/voorkomen kan worden.

Doelen

In dit project ontwikkelen we:

  • een hulpmiddel dat betrokkenen in de wijk (zoals mensen van de woningbouwcorporatie of de wijkagent) kan helpen om te signaleren of het nodig is om in te grijpen in het leven van wijkbewoners, om risico op uitval bij deze wijkbewoners te voorkomen of te verkleinen, én
  • een handreiking waarin beschreven wordt hoe men kan zorgen dat de opgevangen signalen op de juiste plek terecht komen en er op een adequate manier iets met de signalen wordt gedaan.

Activiteiten

Quick scan:

  • Check van bestaande en lopen initiatieven op dit gebied.
  • Interviews met “ogen en oren” in de wijk, zoals de wijkagent, over de manier waarop in de wijk gesignaleerd wordt, hoe signaleren opgepakt en doorgegeven worden, én tegen welke knelpunten men in dit proces aanloopt en wat succesfactoren zijn bij het signaleren.

Ontwikkelen hulpmiddel

  • In samenwerking met professionals en wijkwerkers wordt een eerder ontwikkeld hulpmiddel bijgewerkt tot een praktisch hulpmiddel in de wijk en wordt een gebruiksaanwijzing geschreven. Hiervoor worden onder andere vragenlijsten afgenomen en werkgroepbijeenkomsten georganiseerd.

Ontwikkeling handreiking.

  • Mede op basis van informatie uit de interviews met “ogen en oren” in de wijk wordt in werkgroepbijeenkomsten samen met wijkwerkers een handreiking geschreven en word, indien relevant, bijbehorend trainingsmateriaal ontwikkeld.

Partners

In dit project wordt nauw samengewerkt met verschillende partners uit de Impuls Werkplaats, namelijk Corpovenista, Humanitas onder Dak en Platform 31, en verschillende partners uit het veld, waaronder woningcorporaties Vidomes en Domijn.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de Impuls Werkplaats

Contactpersoon Impuls

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Linda van den Dries.