Vroeginterventiefunctie Krachtpunten

In het kort

Een krachtpunt is een plek in de wijk waar buurtbewoners heen kunnen met vragen, elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. In 2019 heeft de Impuls Werkplaats een eerste onderzoek gedaan naar de waarde van krachtpunten. Krachtpunten zijn echt van waarde voor bezoekers, zo leerden we. Nu willen we preciezer weten of deze krachtpunten helpen voorkomen dat mensen in de wijk achterop raken. Dit noemen we de vroeginterventiefunctie van krachtpunten.

Doelen

In dit project staan vier doelen centraal:

  1. Het beschrijven van de vroeginterventiefunctie van krachtpunten.
  2. Het beschrijven van (succesvolle) activiteiten die krachtpunten ondernemen om in contact te komen met wijkbewoners én hen te betrekken bij het krachtpunt.
  3. Het bepalen van het bereik van krachtpunten. Met andere woorden: welke wijkbewoners bereikt het krachtpunt wél en welke bewoners komen niet binnen of lukt het niet om mee in contact te komen?
  4. Het bepalen van de invloed van krachtpunten op de levens van bezoekers én het vaststellen van de werkzame mechanismen die hieraan bijdragen.

Activiteiten

  1. Voor het beschrijven van de vroeginterventiefunctie van de krachtpunten verzamelen wij alle beschikbare (inter)nationale literatuur. Wij kijken hierbij onder andere welke soorten steun bij en rondom de krachtpunten – bijvoorbeeld van de bezoekers onderling en van medewerkers – bezoekers helpen om niet (verder) achterop raken.
  2. Om er achter te komen hoe krachtpunten in contact komen met kwetsbare bewoners, interviewen wij meerdere medewerkers (projectleider, professionals, vrijwilligers, en ervaringsdeskundigen).
  3. Om vast te stellen welke kwetsbare bewoners de krachtpunten bereiken en welke niet wordt per krachtpunt een vragenlijst ingevuld. Daarnaast vragen we de bezoekers of zij buurtbewoners kennen die niet naar de Krachtpunten (willen) komen, én of zij weten wat de redenen hiervoor zijn.
  4. Om de invloed van het krachtpunt op de levens van de bezoekers vast te stellen worden bij drie krachtpunt steeds worden 7 bezoekers 2 keer geïnterviewd, met een tussenperiode van 6 maanden. Tijdens deze interviews vragen we bezoekers onder andere wat er in hun leven is veranderd door de bezoeken aan het krachtpunt en wat voor deze verandering heeft gezorgd.

 

Partners

In dit project wordt samengewerkt met drie “krachtpunten”: het Buurtsteunpunt Delfshaven in Rotterdam, Wijkatelier Lindenholt in Nijmegen en De Pitstop in Oss.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de Impuls Werkplaats

Contactpersoon Impuls

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Linda van den Dries.