Netwerkondersteuning

In het kort

Bij de ondersteuning van kwetsbare mensen worden vandaag de dag, naast professionals, steeds meer ervaringsdeskundige werkers ingezet, met daarbij de kanttekening dat professionals ervaringsdeskundig kunnen zijn en ervaringswerkers als professionals hun werk doen. Ambulant zie je dat vaker vrijwilligers worden ingeschakeld en ook is er het streven om het netwerk rondom een kwetsbare persoon meer bij de ondersteuning te betrekken. Er is, kortom, een trend waarneembaar van een klassieke 1-op-1 ondersteuning naar een netwerkondersteuning.

Vragen die zich bij deze ontwikkeling voordoen zijn onder meer: wat is de functie van de diverse betrokken actoren, inclusief die van de client zelf, en wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden; hoe is de afstemming in de ondersteuning van alle betrokkenen en wie heeft de regie in de coördinatie van de ondersteuning? Accepteren en bekrachtigen alle betrokkenen elkaars bijdrage? En ook: wat hebben alle betrokken actoren nodig om hun functie goed te kunnen vervullen. In dit project ligt de focus op de volgende actoren: cliënten, naasten, ervaringsdeskundige werkers en professionals.

Doelen

1) In kaart brengen van de functie en taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren;

2) Onderzoeken hoe de afstemming van alle bijdragen en de coördinatie van alle ondersteuning verloopt;

3) In kaart brengen van de mate waarin de betrokken actoren weet hebben van elkaars potentiële bijdrage en die accepteren en bekrachtigen, en;

4) Onderzoeken wat er nodig is aan vaardigheden en voorwaarden om de netwerkondersteuning succesvol te kunnen uitvoeren.

Projectactiviteiten

Bij alle organisaties van de Impuls Werkplaats wordt informatie verzameld als basis voor de ondersteuningsprogramma’s, door middel van:

1) Desk research: Analyseren van nationale literatuur en praktijken over netwerkondersteuning en de verhouding tussen de betrokken actoren.

2) Vaststellen van een lijst van taken die essentieel zijn bij de ondersteuning van mensen die maatschappelijk achterop zijn geraakt of dreigen te raken en moeite hebben om zelf in hun bestaansvoorwaarden te voorzien. Het gaat daarbij om mensen met én zonder achtergrond in de maatschappelijke opvang of begeleid wonen die momenteel (begeleid) zelfstandig wonen.

3) Vragenlijst uitzetten onder professionals en ervaringsdeskundigen: over hun taken en verantwoordelijkheden. In de vragenlijst komt ook aan de orde wat professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten nodig hebben om hun taken uit te voeren en goed onderling de ondersteuning af te stemmen. De vragenlijst wordt uitgezet binnen een groot aantal MO en BW instellingen van zowel de AW als daarbuiten die ambulante ondersteuning bieden aan bovengenoemde doelgroep.

Partners

n.v.t.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de Impuls Werkplaats.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u contact opnemen met Sandra Schel