Methodiekontwikkeling Transitieondersteuning

In het kort

Voor veel cliënten is de stap van een woonvoorziening naar zelfstandig wonen een (te) grote stap. Daarom is het belangrijk om hen tijdens deze transitie goed te ondersteunen. Om dit te bereiken gaat de Impuls Werkplaats een ondersteuningsprogramma ontwikkelen voor cliënten en ook een module uitwerken om de vakbekwaamheid van professionals bij de ondersteuning van cliënten bij hun transitie te versterken. We ontwikkelen dit programma en de module samen met cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals om zo goed mogelijk bij hun behoeften aan te sluiten.

Doelen

1. Ontwikkeling van een programma voor cliënten om hun transitie naar (begeleid) zelfstandig wonen te ondersteunen, binnen de woonvoorziening, maar ook na transitie, en;

2. Ontwikkeling van een programma voor professionals, gebaseerd op Critical Time Intervention, om de transitie van cliënten naar (begeleid) zelfstandig wonen beter te kunnen ondersteunen en onderbouwen.

Activiteiten

Bij alle organisaties van de Impuls Werkplaats wordt informatie verzameld als basis voor de ondersteuningsprogramma’s, door middel van:

  • Afnemen van een vragenlijst, eventueel een aanvullend telefonisch interview met betrokkenen bij deze activiteiten of programma’s over al beschikbare of reeds bekende activiteiten of programma’s ten behoeve van de transitie van cliënten.
  • Verzamelen van schriftelijke materialen over deze activiteiten of programma’s (denk aan flyers, brochures, rapporten etc.) en eventueel een werkbezoek voor het krijgen van verdiepende inzichten.

Bij en met een vijftal organisaties worden aanvullende ontwikkelactiviteiten uitgevoerd die verdere input gaan leveren als basis voor het ondersteuningsprogramma’s, bestaande uit:

  • Interviews met een beleidsmedewerker om meer zicht te krijgen op de doelgroep(en) bij uitstroom en de huidige uitstroomprocedure.
  • Interviews met cliënten die uitstromen of recent zijn uitgestroomd naar (begeleid) zelfstandig wonen.
  • Interviews met begeleiders die in de opvang of in beschermd wonen werken met cliënten die uitstromen en die mogelijk ook nazorg bieden aan cliënten die zijn uitgestroomd naar (begeleid) zelfstandig wonen.

 

 

 

Partners

n.v.t.

Financiering

Impuls Werkplaats

Contactpersoon Impuls

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sandra Schel.