Mobility Mentoring met ervaringsdeskundigheid en Krachtwerk

In het kort

Het doel van het project is nagaan of Mobility Mentoring (MM), ingezet in combinatie met Krachtwerk en met ervaringsdeskundigheid, verschil maakt in de levens van cliënten, in het bijzonder in hun sociaal-economische fitheid. Onder sociaal-economische fitheid wordt verstaan: voldoende welbevinden en voldoende probleemoplossende vermogens om zelf, eventueel met de ondersteuning van mensen uit de eigen omgeving, te kunnen voorzien in bestaansvoorwaarden, zoals inkomen, werk en opleiding, huisvesting en sociaal netwerk.

Doelen

Kennis vergaren over:

 • de uitvoering van MM, in combinatie met Krachtwerk en ervaringsdeskundigen
 • de ervaringen van cliënten, professionals en ervaringsdeskundigen met de methodiek

Inzicht krijgen in:

 • de sociaal-economische fitheid, executieve functies, financiële stress en kwaliteit van leven van cliënten, die met de methodiek begeleid worden en hun eventuele vooruitgang hierin.

Activiteiten

 • Ontwikkelen van MM en Krachtwerk en zorgen voor overdracht naar de praktijkinstellingen, o.a. door trainingen en het opbouwen van een intervisiestructuur.
 • Gebruik van MM gedurende negen maanden binnen de praktijkinstellingen en verzamelen van relevante gegevens.
 • Analyse en rapportage.

Samenwerkingspartners

 • de Binnenvest
 • Gemeente Nieuwegein
 • SMO Traverse
 • Humanitas Onder Dak
 • Bindkracht 10

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Linda van den Dries.