Evaluatie “Geloof in eigen kunnen”

In het kort

Het Kansfonds financiert in de versneller ‘Geloof in eigen kunnen’ 25 projecten die dakloze jongeren ondersteunen bij het versterken van het geloof in hun eigen kunnen. De projecten in de versneller richten zich op één of meerdere van onderstaande peilers:

  1. Het bieden van langdurige vrijwillige steun (‘sociaal ouderschap’) door een (getrainde) vrijwilliger.
  2. Het (verder) ontwikkelen van basale levensvaardigheden.
  3. Het inzetten op talenten in plaats van problemen en beperkingen.

Impuls evalueert de opzet en uitvoering van deze 25 projecten.

Doelen

Met dit project wordt oa inzicht verkregen in het bereik van de 25 projecten, knelpunten en succesfactoren in de uitvoering, en de implementatie van de projecten na afloop van de subsidieperiode.

Projectactiviteiten

Voor deze evaluatie ontvangen alle projectleiders tijdens de projectperiode drie maal een vragenlijst.

Partners

N.v.t.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Kansfonds

Contactpersoon Impuls

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Linda van den Dries.