Implementatieproject Krachtwerk

Achtergrond

Veel organisaties werken al jaren met Krachtwerk en er zijn steeds weer organisaties die met Krachtwerk willen gaan werken. Al die organisaties hebben – in verschillende fasen – te maken met vraagstukken over hoe je Krachtwerk in de organisatie kan invoeren, verankeren en ‘levend kan houden’. Het succes van Krachtwerk hangt niet alleen van de methodiek zelf af. Eerdere studies laten zien dat bijvoorbeeld ook tijdsdruk, gebrek aan personeel en financiering, hobbels in de werkprocessen binnen een organisatie en eisen en regelingen van financiers, van invloed zijn. Om dit nog systematischer te onderzoeken is Impuls onderzoekscentrum, in samenwerking met de onlangs opgerichte Krachtwerk Community, een onderzoek gestart naar de implementatie en borging van Krachtwerk binnen zorg- en welzijnsorganisaties en hoe die processen kunnen worden verstevigd.

Inzet

In dit project willen wij bezig antwoord krijgen op de volgende vragen:

  1. Wat doen organisaties om Krachtwerk in de ondersteuning van cliënten te (blijven) gebruiken?
  2. Welke factoren beïnvloeden een optimaal gebruik van Krachtwerk in organisaties?
  3. Wat ziet de praktijk als mogelijkheden om Krachtwerk optimaal te gebruiken?

 

Opbrengsten van dit project

  • Een overzicht van ‘de geleerde lessen’ van het gebruik van Krachtwerk, voor de praktijk en het management.
  • Een hulpmiddel om organisaties te ondersteunen bij het optimaal (blijven) gebruiken van Krachtwerk in de ondersteuning van cliënten.

Projectactiviteiten

Deskresearch

We doen allereerst literatuuronderzoek, in de periode november 2023 t/m februari 2024, naar wat bekend is over voorwaarden voor een succesvolle implementatie en borging van interventies, en zetten de resultaten van eerdere modelgetrouwheidstoetsingen op een rij. Daarnaast doen we literatuuronderzoek naar veranderkundige theorieën en implementatietools bij innovaties in de praktijk. Verder analyseren we documenten, aangeleverd door organisaties verbonden aan de Krachtwerk Community, die ons inzicht geven in wat uitvoerende praktijken op dit moment doen om Krachtwerk te implementeren en om de methodiek te borgen.

Enquêtes

In februari en maart 2024 houden we een online enquête onder professionals en krachtwerkcoaches om meer zicht te krijgen op welke factoren volgens hen de toepassing van Krachtwerk in het dagelijks werk beïnvloeden, en wat hierbij meespeelt in de organisatie.

Focusgesprekken

In maart en april 2024 houden we focusgesprekken met, per organisatie, één professional, één krachtwerkcoach en één medewerker uit het middenkader (bij voorkeur projectleider Krachtwerk). In deze focusgesprekken onderzoeken we verder wat al bekend is over de voorwaarden voor een succesvolle implementatie en borging van Krachtwerk, welke factoren de implementatie en borging van Krachtwerk mogelijk beïnvloeden en wat de praktijk ziet als mogelijkheden om de kans op een succesvolle implementatie en borging van Krachtwerk te vergroten.

Ontwikkeling van het hulpmiddel

De ontwikkeling van het hulpmiddel gericht op verbetering van de implementatie en borging van Krachtwerk binnen organisaties vindt plaats in drie fasen van zes weken in de periode juni t/m uiterlijk oktober 2024. Na de ontwikkeling van elk prototype zal een interview worden gehouden met één projectleider en één krachtcoach, waarna aanpassingen aan hen worden voorgelegd. Het gaat om het ontwerp en de vorm van het hulpmiddel, om de relevantie van de inhoud en om de compleetheid en bruikbaarheid. Op basis van de gegeven input werkt het ontwikkelteam aan een nieuwe versie van het hulpmiddel. Het eindproduct dient uiteindelijk bruikbaar te zijn binnen de brede context van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten.

Financiering

Het onderzoek is onderdeel van het ‘armoedeproject’, gefinancierd door ZonMw.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Pauline van Tol: telefoonnummer 0641343761, e-mailadres: Pauline.vanTol@radboudumc.nl.