Homelessness as unfairness

In het kort

Europa is een van de rijkste en meest ontwikkelde regio’s van de wereld. Toch zijn er sociale ongelijkheden op cruciale domeinen zoals gezondheidszorg, inkomensverschillen en ervaren kwaliteit van leven. Het project “homelessness as unfairness” ook wel HOME_EU, is een internationaal project waarin 9 landen (waaronder Nederland) zich richten op sociale ongelijkheid van alle burgers. Langdurige dakloosheid (meer dan 1 jaar dakloos) wordt binnen dit programma gezien als een extreme vorm van sociale ongelijkheid. Het programma moet leiden tot een internationale kennisstructuur op basis waarvan de maatschappelijke opvang in Europa verder kan worden vormgegeven en aangepast. Door kennis uit te wisselen over onder andere beleid, aanpak en werkzame elementen, tracht dit project de aanpak van langdurige dakloosheid te verbeteren en uiteindelijk dit probleem terug te dringen.

Doelen

Inzicht krijgen in hoe er in Europa wordt aangekeken tegen ongelijkheid (in de vorm van langdurige dakloosheid). Hiervoor zullen de percepties en ervaringen van burgers, daklozen, hulpverleners, evenals het huidige beleid worden geanalyseerd en vergeleken in negen Europese landen.

Projectactiviteiten

De volgende projectactiviteiten vinden in 9 Europese landen plaats:

 • Burgers: bij burgers wordt telefonisch een vragenlijst afgenomen over onder andere dakloosheid.
 • Housing First-cliënten en cliënten in reguliere opvang. Bij een selectie van Housing First-cliënten en cliënten uit de reguliere opvang wordt tweemaal een gestructureerd interview afgenomen over hun ervaringen met opvang en begeleiding (kwaliteit en tevredenheid), zorggebruik, gezondheid en herstel.
 • Professionals uit Housing First praktijken en reguliere opvang: Met professionals wordt door middel van verschillende onderzoeksmethoden (interview/photovoice/focusgroepen) inzicht verkregen in de belemmerende en bevorderende factoren van de organisatie van Housing First dan wel reguliere opvang.
 • Documentenanalyse van beleidsdocumenten betreffende Housing First.

Samenwerkingspartners

 • ISPA – Instituto Superior de Psicologia Aplicada – Portugal
 • University of limerick – Ireland
 • AEIPS – Association for the Study and Psychosocial Integration – Portugal
 • University of Padova – Italy 
 • Crescer na maior – associação de intervenção comunitária – Portugal 
 • FEANTSA – Belgium
 • RAIS – fundación red de apoyo a la integración sociolaboral – Spain
 • University of Opole – Poland
 • Karolinska institutet – Sweden
 • Camara municipal de Lisboa – Portugal
 • Aix-Marseille University – France

Financiering

Horizon 2020 – European Commission

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sandra Schel.