Innovatie van de Exodusmethodiek

In het kort

Exodus Nederland biedt opvang en ondersteuning aan (ex-)gedetineerden met het oog op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Doordat de diensten van Exodus vanaf 1 januari 2014 onder de forensische zorg vallen, verwacht men dat Exodus een zwaardere groep (ex-)gedetineerden krijgt. Tegelijkertijd vragen financiers om meer te doen met minder geld en om te komen tot een andere verhouding tussen professionele krachten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Daarom gaat Exodus aan de slag met een herijking en vernieuwing van haar methodiek. Een onderzoek dat in 2012 door Kaski is uitgevoerd naar de impact van de activiteiten in het kader van zingeving biedt hiervoor aanknopingspunten.

Doelen

 • actualiseren en vernieuwen van de Exodusmethodiek
 • beschrijven van groepsactiviteitenaanbod van Exodus

Activiteiten

Innovatie

 • Uitvoeren van een literatuursearch naar effectieve interventies, en werkzame bestanddelen hiervan, bij (ex-)gedetineerden (versterken ‘evidence base’);
 • Analyseren van exodusdocumenten over het methodisch werken en interviewen van sleutelfiguren bij Exodus over de opgebouwde methodische expertise (versterken ‘practice base’);
 • Beschrijven van belangrijke praktijktheoretische concepten in eenduidige en begrijpelijke taal;
 • Formuleren van de indicatorenset voor de uitkomsten van de Exodusbemoeienis, gebaseerd op analyse van Exodusdocumenten, bureauonderzoek naar externe eisen en telefonische interviews met gemeenten en justitie;
 • Uitschrijven van de geactualiseerde en vernieuwde Exodusmethodiek in een handleiding die in meerdere settings flexibel kan worden toegepast;
 • Herijken van de groepsactiviteiten van Exodus door uitvoering van een sterkte-zwakte analyse en inventarisatie van alternatieven, waarvoor leidinggevenden bij Exodus telefonisch worden geïnterviewd.

Implementatie

 • Ontwikkelen van een trainingsprogramma van de vernieuwde Exodusmethodiek voor professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers;
 • Organiseren van een symposium over de vernieuwde Exodusmethodiek voor externen;
 • Verzorgen van een kick-off van de vernieuwde Exodusmethodiek voor Exodusmedewerkers.

Samenwerkingspartners

De Exoduswerkgroep bij dit project bestaat uit een cliëntvertegenwoordiger, een teamleider en één of twee deelnemers aan het Landelijk Overleg Managers. Voor dit project wordt ook een begeleidingscommissie ingesteld, met onder meer vertegenwoordigers van beleid (gemeenten, DForZo), wetenschap (o.a. Tilburg University) en Exodus.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het secretariaat van Impuls.