EUropean Refugees – HUman Movement and Advisory Network

In het kort

De Syrische burgeroorlog heeft er voor gezorgd dat tussen de zeven en acht miljoen Syriërs op de vlucht zijn geslagen. Naast Syriërs, bestaat de vluchtelingenstroom naar Europa uit mensen afkomstig uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Eritrea, en Bangladesh. De toegenomen stroom vluchtelingen heeft grote druk gezet op Europese landen die veelal niet voorbereid waren op een dergelijke toestroom van vluchtelingen. Het EUR-HUMAN project houdt zich bezig met het identificeren, ontwikkelen en beoordelen van interventies die gericht zijn op het geïntegreerde, persoonsgerichte eerstelijnszorg voor vluchtelingen en andere migranten, met een focus op kwetsbare groepen.

Doel

In de EU lidstaten die veel vluchtelingen en andere migranten ontvangen, de kennis, vaardigheden en mogelijkheden vergroten voor een effectieve zorg voor de verschillende gezondheidsbehoeften van vluchtelingen.

Activiteiten

 • Door middel van Participatory Learning and Action (PLA) methode met vluchtelingen inzicht krijgen in hun ervaringen, verwachtingen en behoefte aan zorg.
 • Literatuur search naar interventies voor vluchtelingen
 • Expert meeting om consensus te bereiken over adequate eerstelijnszorg en interventies voor vluchtelingeN.
 • Opstellen van een online guidebook met screeningsinstrumenten, guidelines, training en voorlichtingsmateriaal en een e-learningprogramma voor professionals
 • Implementatie van het guidebook, interventies en e-learningprogramma waarover consensus is bereikt. Implementatie zal in 6 landen plaatsvinden(Oostenrijk, Kroatië, Slovenië, Griekenland, Hongarije en Italië)

Samenwerkingspartners

 • University of Crete, Greece
 • University of Liverpool, (UoL), Liverpool, United Kingdom
 • NIVEL, Utrecht, the Netherlands
 • Faculty of Humanitas and Social Sciences (FFZG), Zagreb, Croatia
 • Medizinische Universitaet Wien (MUW), Vienna, Austria
 • Univeristy of Ljubljani (UL), Ljubljana, Slovenia
 • European Forum for Primary Care (EFPC), Utrecht, the Netherlands
 • Stichting ARQ (ARQ), Diemen, the Netherlands
 • Local Health Authority of Empoli (AUSL 11), Empoli, Italy
 • University of Debrecen (UoD), Debrecen, Hungary

Financiering

European Union’s Health Programme (2014-2020)

Opdrachtgever

European Commission / Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het secretariaat van Impuls  of bezoek de website van EUR-HUMAN.