Cohortstudie Daklozen G4

In het kort

De Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) is een grootschalig en meerjarig onderzoek naar dakloze mensen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In totaal worden 500 mensen die instromen via de centrale loketten voor daklozen drie jaar lang gevolgd. We onderzoeken wat hun behoeften en wensen wat betreft zorg zijn, en hoe het met hen gaat op verschillende leefgebieden.

Doelen

  • Bepalen van de behoeften en wensen van dakloze personen met een persoonsgerichte aanpak, in relatie tot hun achtergrond en problemen.
  • Bepalen van verbeteringen in de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven in de populatie daklozen, en van de voorspellers van veranderingen in ervaren levenskwaliteit.
  • Bepalen van de transities in soorten onderdak en van de voorspellers van huisvesting.

Activiteiten

Ruim 500 dakloze mensen, verdeeld over de vier grote steden, worden twee en een half jaar lang gevolgd. Dit zijn dakloze mensen die in 2011 gestart zijn met een persoonsgericht traject. Er worden op vier momenten interviews bij hen afgenomen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van diverse gevalideerde vragenlijsten. Ten tijde van de tweede meting wordt de meest betrokken hulpverlener van een deelnemer eveneens gevraagd naar hun perspectief op de situatie van zijn of haar cliënt. Ter aanvulling zullen na afloop van de vierde meting bij een aantal deelnemers nog kwalitatieve interviews worden gehouden. Ook het perspectief van hulpverleners wordt hierin weer meegenomen.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door Impuls van het Radboudumc en onderzoeksbureau IVO.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het secretariaat van Impuls.