Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie

In het kort

In dit project evalueert Impuls samen met Wageningen University & Research, in vijf gemeenten, de inzet van maximaal twee interventies die mensen die langdurig in armoede leven helpen om hun situatie te verbeteren.

Doel

Mensen in langdurige armoede krijgen vaak niet de hulp die zij nodig hebben. Met dit project wil Impuls chronische stress en langdurige armoede doorbreken, waardoor mensen zich gezonder voelen en meer meedoen in de maatschappij.

Projectactiviteiten

Dit project bestaat uit verschillende onderzoeksactiviteiten. Bij de start van het project wordt bestaande kennis verzameld over de impact van armoede en stress op de levens van mensen en over interventies die armoede willen doorbreken. Daarnaast worden er diepte-interviews gedaan met mensen in langdurige armoede, met ervaringsdeskundigen en met (andere) professionals om hun blik op passende ondersteuning voor mensen in langdurige armoede inzichtelijk te maken. Door middel van een contextanalyse worden ook de kenmerken van het armoedebeleid en van de inwoners van de vijf gemeenten in kaart gebracht. Op basis van de verzamelde kennis besluiten de gemeenten welke interventie(s) zij binnen hun gemeente inzetten. De invoering, uitvoering en impact van de gekozen interventies worden vervolgens met een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden geëvalueerd.

Partners

Voor dit project werkt Impuls samen met een consortium. In dit consortium zitten de gemeenten Groningen, Meppel, Midden-Groningen, Nieuwegein, Nijmegen en Oss. Andere consortiumpartners zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede, Movisie, Stichting Lezen en Schrijven, Valente, Voedselbanken Nederland en Wageningen University & Research.

 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.

Resultaten en publicaties

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u contact opnemen met Lincy Scholten.