Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie

In het kort

In dit project evalueert Impuls, samen met Wageningen University & Research, de inzet van Krachtwerk voor mensen die langdurig in armoede leven.

Doel

Mensen die langdurig in armoede leven, krijgen vaak niet de hulp die zij willen en nodig hebben. Met dit project wil Impuls onderzoeken welke ondersteuning wel passend is voor deze mensen, zodat ze een betere kwaliteit van leven krijgen.

Projectactiviteiten

Bij de start van het project verzamelden we bestaande kennis over de impact van armoede en stress op de levens van mensen, en maakten we een overzicht van bestaande interventies die armoede en stress willen doorbreken. In diepte-interviews verkenden we de levensverhalen van mensen die langdurig in armoede leven, en gingen we na wat zij, ervaringsdeskundigen en begeleiders passende ondersteuning vinden. Ook voerden we een contextanalyse uit om zicht te krijgen op het armoedebeleid en de kenmerken van inwoners van de deelnemende gemeenten.
Op basis van deze kennis, maakten we een checklist waar een passende interventie voor mensen die langdurig in armoede leven aan moet voldoen. We legden de interventies die aan deze checklist voldeden voor aan de deelnemende gemeenten. Middels een participatief actieonderzoek kozen zij welke interventie zij binnen hun gemeente wilden inzetten. De gemeenten Nijmegen, Nieuwegein en Meppel kozen voor Krachtwerk.
Met een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden evalueren we de in- en uitvoering, de impact en de werking van Krachtwerk voor mensen die langdurig in armoede leven.

Partners

Voor dit project werkt Impuls samen met een consortium. In dit consortium zitten de gemeenten Meppel, Midden-Groningen, Nieuwegein, Nijmegen en Oss. Andere consortiumpartners zijn twee ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, Movisie, Stichting Lezen en Schrijven, Valente, Voedselbanken Nederland en Wageningen University & Research.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.

Resultaten en publicaties

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u contact opnemen met Lincy Scholten.