Methodiekboek ‘Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie’ 

Het methodiekboek Krachtwerk is een onmisbaar anker in het krachtgerichte werken. Het helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij achterop raken en hun zelfregulatie tekort schiet. Ook behandelt het boek de drie pijlers – hoop, zelfregulering en burgerschap – van het methodisch werken, het herstelconcept en de werkrelatie met cliënten. Het krachtgerichte begeleidingstraject wordt beschreven omvat en onder welke voorwaar-den een succesvolle en duurzame implementatie van deze manier van werken gerealiseerd kan worden.

Neem hier alvast een kijkje in het boek of download de folder.

Klik hier om het methodiekboek Krachtwerk te bestellen voor €34,95.

Klik hier voor de Engelstalige versie van het methodiekboek Krachtwerk: Pathways to empowerment. Methodically working on participation and self-direction.

De werkbladen en het studiemateriaal behorende bij Krachtwerk zijn hier te vinden.