Consumer Quality Index Opvang

In het kort

De Consumer Quality Index-Opvang (CQI-O) is een instrument waarmee op gestandaardiseerde wijze de ervaringen van cliënten van de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en de opvang voor dak- en thuisloze jongeren kunnen worden gemeten. De CQI-O is ook bruikbaar in andere Opvang- en OGGZ-praktijken.

Met de uitkomsten van de CQI-O kunnen de meeste vragen die voortvloeien uit de landelijke vastgestelde prestatie-indicatoren voor de opvang worden beantwoord.

De metingen met de CQI-O dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerde meetbureaus.

Toepassing

Er zijn verschillende toepassingen van de CQI-O:

  • meting van cliëntervaringen in organisaties
  • evaluatie van begeleidingstrajecten
  • als onderdeel van het monitoren van begeleidingstrajecten

Gebruik

De CQI-O omvat een residentiële en een ambulante versie en is, behalve in het Nederlands, in de volgende talen beschikbaar: Engels, Franks en Turks. Verder zijn de handleiding en diverse publicaties, waaronder de rapportage over de pilot, beschikbaar.