Onze missie

Impuls Werkplaats is een samenwerkingsverband van organisaties uit (maatschappelijke) zorg en welzijn, gemeentes en kenniscentra. Samen versterken we de maatschappelijke zorg voor mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende maatschappij. We delen en innoveren kennis over participatie, zelfregie en de interventies en steunstructuren die hiervoor nodig zijn.

Maak kennis met onze Werkplaats:

Impuls Werkplaats

Onze manier van werken

Impuls Werkplaats maakt jaarlijks een werkplan op basis van de missie, de speerpunten en de gezamenlijke kennisagenda. Dit plan beschrijft de inhoudelijke projecten en de PR-activiteiten. De aandacht is de komende tijd vooral gericht op het inzetten van ervaringskennis in de leefwereld van kwetsbare burgers in de wijk, op digitale en technologische hulpmiddelen daarbij, en op steunstructuren in de wijk. Voor de wetenschappelijke onderbouwing van innovaties, tools en steunstructuren in de wijk investeert Impuls Werkplaats in onderzoek, specifiek in enkele proefschriften.

In onze folder leest u meer over Impuls Werkplaats.

Kader van ons werk

Om samenhang en context te geven aan onze werkzaamheden zijn als kader condities voor een beschermd thuis uitgewerkt. Deze condities zijn gebaseerd op de kennisvragen en speerpunten van Impuls Werkplaats, het referentiekader maatschappelijke zorg en het adviesrapport ‘ Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’.