Samenwerking

Impuls Werkplaats is een samenwerkingsverband van instellingen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Cliënten, professionals en beleidsmakers van deze instellingen werken samen met onderzoekers en experts aan het creëren van de juiste condities voor een stabiel thuis en inclusief wonen.

Onze partners:

  • hebben toegang tot alle ontwikkelde kennis, modellen, innovaties en interventies
  • hebben invloed op de kennis- en ontwikkelagenda
  • kunnen deelnemen aan proefinnovaties (inclusief evaluatie), als onderdeel van een werkplaatsproject
  • hebben toegang tot onderzoek en wetenschappelijke fora
  • doen mee aan community of practice (kennisdeling en kennisuitwisseling)
  • krijgen advies en informatie van andere leden van de werkplaats en van Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.

Kennis verspreiden

Twee keer per jaar zijn er (online) thema-bijeenkomsten waarin medewerkers van alle deelnemende instellingen bij elkaar komen om onderling uit te wisselen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook externe expert leveren, indien passend, een bijdrage aan de bijeenkomsten.

Meewerken?

We zijn regelmatig op zoek naar mensen met ervaringskennis en/of professionele kennis om samen te werken. Lijkt het je leuk jouw kennis te delen en mee te werken aan een van de projecten, neem gerust contact op!

Heeft jouw organisatie interesse in deelname, dan maken wij graag een afspraak om kennis te maken.

Bel: 024-3614365 of mail: impuls.elg@radboudumc.nl.