Sociale infrastructuur in de wijk

In het kort

Wonen in een wijk waarin je je veilig en welkom voelt, waar je mensen kunt ontmoeten, samen activiteiten kan doen en je op steun van anderen kan rekenen als het wat minder gaat, dat is wonen in een wijk met een goede sociale infrastructuur. In dit project beschrijven we voorbeelden van projecten die deze sociale infrastructuur versterken. Ook zoeken we in de literatuur naar kennis over bestaande interventies en werkzame mechanismen. We proberen daarmee zicht te krijgen op wat werkt en wat nodig is voor een stevige sociale infrastructuur in de wijk.

Doelen

  • Beschrijven van beproefde concepten en goede voorbeeldpraktijken voor de versterking van de sociale infrastructuur in de wijk, ter ondersteuning van kwetsbare burgers
  • Beschrijven van bestaande praktijken in de wijk als onderdeel van de sociale wijkinfrastructuur

Activiteiten

Beschrijven van beproefde concepten en voorbeeldpraktijken

  • Documentanalyse
  • Enkele telefonische interviews
  • Discussie over de waarde van concepten en voorbeeldpraktijken in werkgroep

Beschrijven van bestaande praktijken in de wijk als onderdeel van de sociale wijkinfrastructuur

  • Analyse van documenten over de praktijken (brochures, nota’s, evaluaties etc.)
  • Werkbezoeken, met interviews met trekkers en mensen die zaak draaiende houden, taken uitvoeren
  • Interviews met gebruikers, waaronder ook cliënten.

Samenwerkingspartners

Er wordt samengewerkt met deelnemers aan de werkgroepbijeenkomsten en de leden van de klankbordgroep van Impuls Werkplaats. Samenwerking is er ook met Platform 31, met gemeenten, en met experts in ‘community development’.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Linda van den Dries.