Publicaties Monitoronderzoek Transitie (Montra)

In het kader van dit monitoronderzoek zijn er 72 mensen gevolgd die vanuit een maatschappelijke opvangorganisatie of beschermd wonen de stap maakten naar (begeleid) zelfstandig wonen. Deze mensen zijn  op verschillende momenten geïnterviewd, onder andere over hun huisvesting, verbondenheid met anderen, gezondheid en zorgbehoeften. Uit dit onderzoek zijn verschillende publicaties gekomen:

Rapportage en infographic

Door middel van kwantitatieve interviews met 72 mensen is inzicht verkregen in hoe het leven eruit kan zien direct na transitie en één jaar later. De uitgebreide resultaten van de kwantitatieve interviews met de 72 respondenten zijn terug te vinden in de rapportage. In de infographic zijn deze resultaten samengevat. Deze resultaten bieden aanknopingspunten voor verbetering van de hulpverlening aan deze groep mensen en aanscherping en onderbouwing van het beleid.

Verhalenbundel

Op basis van kwalitatieve interviews met 25 mensen is inzicht verkregen in hoe zij de stap naar zelfstandig wonen hebben ervaren. De verhalen met deze mensen zijn opgetekend in deze verhalenbundel.

Rapportage

Van een woonvoorziening naar zelfstandig wonen.

Hoe gaat het met mensen die deze stap maken?

Infographic

Van een woonvoorziening naar zelfstandig wonen.

Hoe gaat het met mensen die deze stap maken?

Verhalenbundel

Weer zelfstandig wonen.

Verhalen van 25 mensen die de stap maken vanuit een woonvoorziening.