2018/2019

In dit project verkennen en beschrijven we praktijken waarbij ervaringskennis en – deskundigheid (ED) wordt ingezet. Hiermee willen we een visie op de inzet van ED in het sociale domein ontwikkelen. Daarnaast willen we bepalen wat de werkzame elementen van de inzet van ED in groepen zijn en verkennen wat de ervaren baat is van de inzet van ED en hoe je deze kunt meten.