Als lid van AW Impuls:

  • heeft u toegang tot alle ontwikkelde kennis, modellen, innovaties en interventies
  • heeft u invloed op de kennis- en ontwikkelagenda
  • kunnen er bij uw organisatie proefinnovaties (inclusief evaluatie) worden gehouden, als onderdeel van een werkplaatsproject
  • heeft u toegang tot onderzoek en wetenschappelijke fora
  • doet u mee aan community of practice (kennisdeling en kennisuitwisseling)
  • krijgt u advies en informatie van andere leden van de werkplaats en van Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.


Ja, ik wil lid worden!

Neem contact met ons op via: info@aw-impuls.nl of 024-3614365.