Onze missie

Impuls Werkplaats is een samenwerkingsverband van instellingen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We zetten ons in voor een stabiel thuis voor iedereen. Ook voor mensen in achterstandsituaties. Deze mensen hebben moeite zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving. Vanuit de werkplaats geven we deze mensen een stem en ondersteunen we hen bij het versterken van hun participatie en zelfregie. Dit doen wij door het ontwikkelen, delen en benutten van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. Kennis over een stabiel thuis, inclusief wonen en interventies en steunstructuren die hiervoor in de leefwereld nodig zijn. Op dit moment focussen wij ons specifiek op de beweging van opvang naar preventie en inclusief wonen.

Onze manier van werken

Impuls Werkplaats maakt jaarlijks een werkplan op basis van de missie, de speerpunten en de gezamenlijke kennisagenda. Dit plan beschrijft de inhoudelijke projecten en de PR-activiteiten.

In onze folder leest u meer over Impuls Werkplaats.

Maak kennis met onze Werkplaats:

Kader van ons werk

Om samenhang en context te geven aan onze werkzaamheden zijn als kader condities voor een beschermd thuis uitgewerkt. Deze condities zijn gebaseerd op de kennisvragen en speerpunten van Impuls Werkplaats, het referentiekader maatschappelijke zorg en het adviesrapport ‘ Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’.

Partners
Partners
Samen aan de slag
Samen aan de slag
Projecten en publicaties
Projecten en publicaties