Impuls Academie verzorgt zowel eenmalige workshops als gehele implementatietrajecten van de methodieken Krachtwerk en Critical Time Intervention (CTI). Maar ook voor de afname van een enkele training of het opleiden van enkele medewerkers kunt u bij de Academie terecht. Klik hier voor de folder van de Impuls Academie.

Impuls Academie:

  • biedt trainingen voor medewerkers, teamondersteuners, coaches, niet-uitvoerend personeel en management over Krachtwerk en CTI en de implementatie ervan
  • evalueert de trainingen en koppelt de resultaten terug aan trainers en organisaties
  • is de helpdesk voor organisaties en trainers
  • borgt de kwaliteit van basistrainers en hoofddocenten
  • werkt aan de doorontwikkeling van methodieken,┬átrainingen en trainingsmateriaal
  • organiseert werkgroepen om organisaties bij de implementatie van methodieken te ondersteunen
  • houdt op verzoek workshops en presentaties op symposia en congressen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Impuls Academie van Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

(E: impulsacademie.elg@radboudumc.nl, T: 024-3618826, M 06-15449389)

Impuls Academie is Cedeo erkend