De Krachtwerk Community bestaat momenteel uit 16 instellingen. Deze organisaties passen Krachtwerk breed toe in hun organisatie. Samen met deze organisaties zorgt de Impuls Academie binnen de community voor versterking, borging en doorontwikkeling van de methodiek.