De Krachtwerk Community wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de Impuls Academie en biedt verschillende activiteiten aan.

Twee online werkgroepen implementatie en borging: De leden van de community krijgen inzicht in de concepten en uitgangspunten die aan de basis staan van een goede implementatie van Krachtwerk. Tijdens de werkgroepen staat tevens de praktische toepassing van verschillende krachtprincipes en het gebruik van werkbladen waaronder de Krachten­inventarisatie, het Krachtkompas en het Actieplan centraal. Ook is er tijdens de twee werkgroepen aandacht voor wat het vraagt om Krachtwerk binnen een instelling te verankeren en geeft de Impuls Academie praktische tips en adviezen om daaraan te werken.

Twee webinars: De leden van de community kunnen deelnemen aan onze online webinars en krijgen hier tips en inzichten om in de uitvoering het maxi­male uit Krachtwerk te halen. Ook is er ruimte voor inhoudelijke verdieping op onder­delen en manieren van werken, zoals zelfregie & veer­kracht en tips & inzichten voor een sterke toepassing, zoals met coaching.

Interne evaluatie van de toepassing in jouw organisatie: De resultaten geven zicht op wat goed gaat en wat beter kan en op wat er nodig is om het potentieel van Krachtwerk beter te benutten. Op basis van deze evalu­aties geeft de Impuls Academie handvatten om Krachtwerk nog beter te verankeren. Impuls deelt alle resultaten met de leden van de community.

Krachtflits: Via een nieuwsbrief ontvangen de leden nieuwsupdates met daarin de laatste ontwikkelingen en infor­matie over werkgroepen, webinars, onderzoek, opleiding en trainingen.

Wat verwachten wij van onze leden?

Er wordt in de instelling in de praktijk gewerkt met de werkbladen van Krachtwerk waaronder de Krachten­inventarisatie, het Krachtkompas en het Actieplan. Alle (nieuwe) medewerkers hebben de training Kracht­werk basis gevolgd. Er is een projectleider Krachtwerk aangesteld die zicht heeft op de toepassing van Krachtwerk in de instelling. En de kwaliteit van het werken met Krachtwerk wordt op peil gehouden en ver­sterkt met training en bijscholing.

Wat kost het lidmaatschap?

In 2023 bedraagt het lidmaatschap voor gemeenten en grote non-profitorganisaties 2.500,00 euro per jaar. Non-profit organi­saties met een budget kleiner dan 10 miljoen euro betalen in 2023 een gereduceerd tarief van 1.750,00 euro.