Wij organiseren twee keer per jaar online bijeenkomsten voor de leden van de community. Zo krijgt een instelling inzicht in de concepten en uitgangspunten die aan de basis staan van een goede implementatie van Krachtwerk. Tijdens de bijeenkomsten staat tevens de praktische toepassing van verschillende krachtprincipes en het gebruik van werkbladen waaronder de Krachten­inventarisatie, het Krachtkompas en het Actieplan centraal. Ook is er aandacht voor wat het vraagt om Krachtwerk binnen een organisatie te verankeren en geeft de Impuls Academie praktische tips en adviezen om daaraan te werken. Op basis van evalu­aties geven wij handvatten om Krachtwerk nog beter te verankeren.

Deelname aan online webinars: De leden van de community kunnen deelnemen aan onze online webinars en krijgen op deze manier tips en inzichten om in de uitvoering het maxi­male uit Krachtwerk te halen. Ook is er ruimte voor inhoudelijke verdieping op onder­delen en manieren van werken, zoals zelfregie en veer­kracht en tips en inzichten voor een sterke toepassing, zoals met coaching.

Evaluatie van de toepassing: De Impuls Academie kan op verzoek van een instelling onderzoek doen naar de toepassing van Krachtwerk binnen de instelling. De resultaten van de evaluatie geven zicht op wat goed gaat en wat beter kan en op wat er nodig is om het potentieel van Krach­twerk beter te benutten.

Krachtwerk nieuwsflits: Via de nieuwsflits ontvangen de leden nieuws­updates met daarin de laatste ontwikkelingen en infor­matie over bijeenkomsten, onderzoek, opleiding en trainingen.

Wat verwachten wij van onze leden?

Er wordt in de instelling in de praktijk gewerkt met de werkbladen van Krachtwerk waaronder de Krachten­inventarisatie, het Krachtkompas en het Actieplan. Alle (nieuwe) medewerkers hebben de training Kracht­werk basis gevolgd. Er is een projectleider Krachtwerk aangesteld die zicht heeft op de toepassing en uitvoering van Krachtwerk in de organi­satie. En de kwaliteit van het werken met Krachtwerk wordt op peil gehouden en ver­sterkt met training en bijscholing.

Wat kost het lidmaatschap?

In 2023 bedraagt het lidmaatschap voor gemeenten en grote non-profitorganisaties 2.500,00 euro per jaar. Daarin zijn de kosten voor deelname aan de Krachtwerk Community en de licentie voor het gebruik van de Krachtwerk methodiek inbegrepen. Kleine non-profit organi­saties met een budget kleiner dan 10 miljoen euro betalen in 2023 een gereduceerd tarief van 1.750,00 euro.