Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Impuls ontwikkelt, integreert en verspreidt kennis over mensen op achterstand. We zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe kan het dat mensen uitgesloten raken en hoe haken ze weer aan? Wat bepaalt hun kwaliteit van leven en hoe kan die verbeterd worden? Wat is er nodig om (weer) mee te doen in de maatschappij? En welke rol spelen informele steunstructuren en formele zorg daarbij?

We gaan hierbij uit van drie gelijkwaardige kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Vanuit de opgedane kennis ontwikkelen we methodieken, zoals Krachtwerk en CTI. Hiermee dragen we bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van zorg aan kwetsbare mensen, zodat zij een leven kunnen leiden dat zij de moeite waard vinden.

gedreven door kennis, bewogen door mensen.

Nieuwsberichten

  • 04-02-2021: Begin 2019 startte de implementatie van Krachtwerk bij Geynwijs. Impuls heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van de inwoners van de Gemeente Nieuwegein. Hieruit is een bundeling van verhalen gekomen die laat zien wat Krachtwerk tot nu toe heeft betekend in de levens van de inwoners. Klik hier om deze bundeling van mooie verhalen te bekijken.
  • 08-01-2021: Onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid besteden ZonMw, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Impuls Werkplaats van januari tot en met juni aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Klik hier voor meer informatie.
  • 20-11-2020: Impuls ontwikkeld samen met Deel2 diverse infograpics
  • Bezoek ook onze nieuwe webpagina: Preventie Alliantie (klik op logo)
  • Aanmelden voor een training Krachtwerk of CTI? Klik hier
Impuls Werkplaats
Kennis delen en samen innoveren
Impuls Academie
Training en advies
Impuls Onderzoek
Publicaties en projecten
Interventies
Krachtwerk & CTI