Impuls is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en is daarmee ingebed in het Radboudumc te Nijmegen.

Impuls ontwikkelt, integreert en verspreidt kennis over mensen op achterstand. We zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe kan het dat mensen uitgesloten raken en hoe haken ze weer aan? Wat bepaalt hun kwaliteit van leven en hoe kan die verbeterd worden? Wat is er nodig om (weer) mee te doen in de maatschappij? En welke rol spelen informele steunstructuren en formele zorg daarbij?

We gaan hierbij uit van drie gelijkwaardige kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Vanuit de opgedane kennis ontwikkelen we methodieken, zoals Krachtwerk en CTI. Hiermee dragen we bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van zorg aan kwetsbare mensen, zodat zij een leven kunnen leiden dat zij de moeite waard vinden.

We werken via drie invalshoeken:

Gedreven door kennis, bewogen door mensen.

Impuls Onderzoek verzamelt en ontwikkelt kennis over sociale in- en uitsluiting in relatie tot de participatie en zelfregie van mensen op achterstand.

Impuls Werkplaats ontwikkelt methodieken en hulpmiddelen voor de professionalisering en verbetering van de zorg.

.

Impuls Academie biedt trainingen in Krachtwerk en in hieraan verwante werkwijzen en tools en ondersteunt organisaties bij de implementatie en borging daarvan.