Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Impuls ontwikkelt, integreert en verspreidt kennis over mensen op achterstand. We zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe kan het dat mensen uitgesloten raken en hoe haken ze weer aan? Wat bepaalt hun kwaliteit van leven en hoe kan die verbeterd worden? Wat is er nodig om (weer) mee te doen in de maatschappij? En welke rol spelen informele steunstructuren en formele zorg daarbij?

We gaan hierbij uit van drie gelijkwaardige kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Vanuit de opgedane kennis ontwikkelen we methodieken, zoals Krachtwerk en CTI. Hiermee dragen we bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van zorg aan kwetsbare mensen, zodat zij een leven kunnen leiden dat zij de moeite waard vinden.

gedreven door kennis, bewogen door mensen.

Nieuwsberichten

  • 30-8-2021: Krachtwerk is wederom erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Klik hier voor meer informatie.
  • 13-7-2021: Het magazine ‘Iedereen onder een dak staat’ online. Wat een ontzettend mooi eindresultaat. Er zijn zeven inspirerende verhalen opgetekend. Het magazine, met tips van de Preventie Alliantie, is hier te vinden:
    https://lnkd.in/ewTEib3
  • 04-02-2021: Begin 2019 startte de implementatie van Krachtwerk bij Geynwijs. Impuls heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van de inwoners van de Gemeente Nieuwegein. Hieruit is een bundeling van verhalen gekomen die laat zien wat Krachtwerk tot nu toe heeft betekend in de levens van de inwoners. Klik hier om deze bundeling van mooie verhalen te bekijken.
  • 08-01-2021: Onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid besteden ZonMw, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Impuls Werkplaats van januari tot en met juni aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Klik hier voor meer informatie.
Impuls Werkplaats
Kennis delen en samen innoveren
Impuls Academie
Training en advies
Impuls Onderzoek
Publicaties en projecten
Interventies
Krachtwerk & CTI