Ga naar:

Publicaties

Submenu:

CQI-Opvang: Ontwikkeling van een meetinstrument voor clientervaringen met de opvang.

Beijersbergen, M., Christians, M., Asmoredjo, J., Wolf, J., 2010. CQI-Opvang: Ontwikkeling van een meetinstrument voor clientervaringen met de opvang..

Soort publicatie: Rapport
Beschrijving

Er is weinig bekend over wat cliënten in de opvang (vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en opvang voor zwerfjongeren) belangrijk vinden aan de hulp die zij krijgen en hoe zij de hulp ervaren. De Consumer Quality Index (CQ-index) is een gestandaardiseerde systematiek om de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart te brengen. Het basisontwerp ervoor is ontwikkeld door het NIVEL en het AMC. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling door het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, in samenwerking met cliëntenraden, opvangorganisaties, gemeenten, de Federatie Opvang en het Centrum Klantervaring Zorg van een CQ-index speciaal voor de opvang. Het resultaat is een valide, betrouwbaar en praktisch instrument om de ervaringen van cliënten te meten. Cliënten krijgen de kans om feedback te geven op de ontvangen hulp. Opvanginstellingen kunnen de resultaten gebruiken voor kwaliteitsverbetering en als verantwoordingsinformatie naar de overheid. Deze CQ-index maakt benchmarking van cliëntervaringen in de hele opvangsector mogelijk.  

Downloads

Deze publicatie is onderdeel van CQ-Index Opvang
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"