Ga naar:

 

Ambachtelijk werken in de laagdrempelige opvang

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J., Brilleslijper-Kater, S., van der Laan, G.,

2011

In dit rapport is verslag gedaan van de resultaten van een ontwikkel- en onderzoeksproject in de laagdrempelige opvang van het Centrum voor Dienstverlening (CvD) Rotterdam, in opdracht van deze op...

lees verder »

Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht

[Rapport]

Project: Woonwensenonderzoek maatschappelijke opvang Utrecht

Altena, A., Beijersbergen, M., Oliemeulen, L., Wolf, J.,

2010

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en Zorg van de gemeente Utrecht heeft het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen gevraagd om onderzoek te doen naar...

lees verder »

Bezoekers van de Kommarin te Assen

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Mensink, C., Vocks, J., Wolf, J.,

2008

De samenwerkende organisaties binnen de Kommarin hebben het Radboudumc te Nijmegen opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de kenmerken van de doelgroep van de Kommarin en de waardering van ...

lees verder »

Clientprofielen van volwassen vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld in de G4; een quick scan van informatiebronnen

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Jansen, C., Sijbrandij, M., Wolf, J.,

2008

lees verder »

Clientprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang

[Rapport]

Project: Clientprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang

Sijbrandij, M., Jonker, I., Wolf, J.,

2008

Het onderzoek naar cliŽntprofielen van vrouwen in geweldsituaties werd mede op verzoek van ZonMw uitgevoerd door het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het UMC St Radboud, als voorbereidi...

lees verder »

CQI-Opvang: Ontwikkeling van een meetinstrument voor clientervaringen met de opvang.

[Rapport]

Project: CQ-Index Opvang

Beijersbergen, M., Christians, M., Asmoredjo, J., Wolf, J.,

2010

Er is weinig bekend over wat cliënten in de opvang (vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en opvang voor zwerfjongeren) belangrijk vinden aan de hulp die zij krijgen en hoe zij de hulp ervar...

lees verder »

Critical Time Intervention (CTI) na detentie

[Rapport]

Project: Critical Time Interventie (CTI) na detentie

Al Shamma, S., van den Dries, L. , Wolf, J.,

2013

In opdracht van DForZo heeft het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen in samenwerking met vier opvanginstellingen - De Tussenvoorziening, Iriszorg, LIMOR en Zienn - o...

lees verder »

Dakloos in Leiden: Onderzoek naar omvang en kenmerken van de daklozenpopulatie

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Hulsbosch, A.M., Nicholas, S., Wolf, J.,

2005

In de zomer van 2005 vroeg de gemeente Leiden het Trimbos-instituut onderzoek te doen naar de populatie daklozen in Leiden. Doelen van het onderzoek waren: Het maken van een schatting van de omvan...

lees verder »

Dakloos in Zeeland

[Rapport]

Project:

Jansen, C., Mensink, C., Wolf, J.,

2007

Dakloos in Zeeland schetst een beeld van de populatie volwassen daklozen en van de groep zwerfjongeren die gebruikmaken van de opvangvoorzieningen in Zeeland. Naast het sociaal-maatschappelijk pro...

lees verder »

Dakloos in Zwolle

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Vocks, J., Meertens, V., Wolf, J.,

2007

De gemeente Zwolle heeft het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc in Nijmegen benaderd met de vraag om onderzoek te doen naar de populatie daklozen in de gemeente Zwolle. Doe...

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"