Ga naar:

 

Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht

[Rapport]

Project: Woonwensenonderzoek maatschappelijke opvang Utrecht

Altena, A., Beijersbergen, M., Oliemeulen, L., Wolf, J.,

2010

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en Zorg van de gemeente Utrecht heeft het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen gevraagd om onderzoek te doen naar...

lees verder »

CQI-Opvang: Ontwikkeling van een meetinstrument voor clientervaringen met de opvang.

[Rapport]

Project: CQ-Index Opvang

Beijersbergen, M., Christians, M., Asmoredjo, J., Wolf, J.,

2010

Er is weinig bekend over wat cliënten in de opvang (vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en opvang voor zwerfjongeren) belangrijk vinden aan de hulp die zij krijgen en hoe zij de hulp ervar...

lees verder »

Dakloos in Nederland: Eerste voorlopige resultaten van een onderzoek naar de omvang en het profiel van de populatie feitelijk daklozen

[Artikel]

Project: Algemene publicaties

Coumans, M., Cruyff, M., van der Heijden, P., Wolf, J., Schmeets, H.,

2010

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de omvang en het profiel van de populatie feitelijk daklozen in Nederland. Hoewel er op lokaal niveau diverse betrouwbare schattingen zijn gedaan, o...

lees verder »

Dakloosheid bij jongeren: Risico's, routes en mogelijkheden tot preventie

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Altena, A., Oliemeulen, L., Wolf, J.,

2010

Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek naar risico's van uitsluiting en dakloosheid bij jongeren, de routes van jongeren naar dakloosheid en mogelijkheden om dakloosheid bij deze groep...

lees verder »

Effectieve systeeminterventies bij huiselijk geweld

[Infoblad]

Project: Speerpunt Huiselijk geweld

Boersma, S., Luijtelaar, van, M., Jansen, C., Wolf, J.,

2010

lees verder »

Effective Interventions for Homeless Youth: A Systematic Review

[Artikel]

Project: Houvast: ontwikkeling van een passende interventie voor dak- en thuisloze jongeren

Altena, A., Brilleslijper-Kater, S., Wolf, J.,

2010

Dit artikel is op te vragen bij Loes Borst:  Loes.Borst@radboudumc.nl

lees verder »

Geestelijke verzorging in detentie

[Rapport]

Project: Geestelijke verzorging in detentie

Wolf, J., Oliemeulen, L., Luijtelaar, van, M., Al Shamma, S.,

2010

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, verrichtte het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg onderzoek naar de afstemming ...

lees verder »

Het hostelprogramma in Utrecht. Gedurfd, innovatief en ... het werkt!

[Artikel]

Project: Algemene publicaties

Reinking, D., Ameijden, E., van Bergen, A., Wolf, J.,

2010

Tussen 2000 en 2010 ontwikkelde GG&GD Utrecht, in opdracht van de Utrechtse gemeenteraad, stadsbreed twee tijdelijke en acht permanente hostels voor 183 (verslaafde) daklozen. Met dit hostelpro...

lees verder »

Hostelbewoners in Utrecht. Profiel en functioneren, zorgaansluiting en ervaren baat van het hostelverblijf

[Artikel]

Project: Woonwensenonderzoek maatschappelijke opvang Utrecht

Wolf, J., Altena, A., Beijersbergen, M., Oliemeulen, L.,

2010

In 2000 openden in de gemeente Utrecht de eerste hostels voor verslaafde daklozen hun deuren. Deze daklozen maakten deel uit van een open drugsscene en waren voor hun overnachting vooral op straat ...

lees verder »

Inventariseren en screenen in de Vrouwenopvang

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Jansen, C., Wolf, J.,

2010

Van het ontwikkeltraject Inventariseren en screenen in de vrouwenopvang (opdrachtgever: Federatie Opvang) was het doel om een set instrumenten te bepalen en/of te ontwikkelen en te valideren waarme...

lees verder »
  • Pagina:
  • 1
  • 2

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"