Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht

Altena, A., Beijersbergen, M., Oliemeulen, L., Wolf, J., 2010. Bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht.

Soort publicatie: Rapport
Beschrijving

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en Zorg van de gemeente Utrecht heeft het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen gevraagd om onderzoek te doen naar het profiel van de bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in de gemeente Utrecht. De voorzieningen voor lang verblijf zijn in dit onderzoek de hostels en enkele 24-uurswoonvoorzieningen. De gemeente heeft behoefte aan meer inzicht in het fucntioneren van de bewoners die gebruik maken van deze voorzieningen. De vraag is wat de mogelijkheden, beperkingen en behoeften van de bewoners zijn evenals hoe de afstemming is tussen hulpvraag en -aanbod. Voor wie is de woonvoorziening ook op langere termijn de best passende plek en voor wie is uitstroom mogelijk? En indien er uitsroom mogelijk is: wat is de best passende vervolgplek en welke begeleiding/ondersteuning is hierbij nodig? Ten slotte zal het onderzoek licht werpen op de zogenaamde ervaren baat bij bewoners van hun verblijf in de woonvoorzieningen.

ISBN: 978-94-90626-02-0

Deze publicatie is onderdeel van Woonwensenonderzoek maatschappelijke opvang Utrecht
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"