Ga naar:

 

Krachtwerk folder

[Infoblad]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J.,

2016

Krachtwerk ondersteunt mensen in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij h...

lees verder »

Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie

[Boek]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J.,

2016

Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen.  ...

lees verder »

Laagdrempelige zorg voor langdurig verslaafden

[Infoblad]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J., Mensink, C., van 't Land, H.,

2007

Bij de opvang van langdurig verslaafden zijn de verslavingszorg, de GGD, de maatschappelijke opvang, de GGZ en de politie betrokken. In onderzoek van het Trimbos instituut zijn taakvelden (basisbe...

lees verder »

Literatuuronderzoek Effectieve interventies voor mishandelde vrouwen

[Infoblad]

Project: Ontwikkeling krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen

Wolf, J., Luijtelaar, van, M., Jonker, I.,

2009

Medewerkers van Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg voeren een uitgebreide systematische search uit naar effectieve interventies voor mishandelde vrouwen binnen het Engelse taalgebied.

lees verder »

Literatuurreview over effectieve interventies voor dakloze jongeren

[Infoblad]

Project: Houvast: ontwikkeling van een passende interventie voor dak- en thuisloze jongeren

Altena, A., Brilleslijper-Kater, S.,

2009

In het kader van het project Houvast is een internationale systematische literatuurreview gedaan naar interventies, die in onderzoek zijn getoetst op effectiviteit. Het doel van deze literatuurre...

lees verder »

Maat en baat van de vrouwenopvang

[Rapport]

Project: Maat en baat van de vrouwenopvang

Wolf, J., Jonker, I., Nicholas, S., Meertens, V., te Pas, S.,

2006

Mishandelde vrouwen en hun kinderen kunnen al jaar en dag terecht bij de vrouwenopvang. Desalniettemin is er - op jaarverslagen en lokale publicaties na - amper iets bekend over de hier opgevange...

lees verder »

Measuring Quality of Services and Provision in Homelessness

[Artikel]

Project: Algemene publicaties

Edgar, B., Wolf, J.,

2007

lees verder »

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

[Boek]

Project: Onderzoek naar kinderen in de opvang

Brilleslijper-Kater, S., Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Jansen, C., Wolf, J.,

2009

Jaarlijks verblijven enkele duizenden kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Zij zijn bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld met hun moeder naar de vrouwenopvang gekomen of ver...

lees verder »

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

[Artikel]

Project: Onderzoek naar kinderen in de opvang

Beijersbergen, M., Brilleslijper-Kater, S., Jansen, C., Asmoredjo, J., Wolf, J.,

2009

Dit artikel is op te vragen.

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"