Ga naar:

 

Eigen woonruimte voor klanten van de Veste

[Rapport]

Project: Ambulantiseringsproject De Veste

Al Shamma, S., Wolf, J.,

2013

Bij Discus is een apart ambulant team gevormd om deze klanten ambulante ondersteuning te bieden. Doel van het proefproject is goede zorg voor deze klanten te organiseren en - ten behoeve van over...

lees verder »

Evaluation of Discus Housing First, The Netherlands

[Rapport]

Project: Evaluatie Housing First

Wewerinke, D., Al Shamma, S., Wolf, J.,

2013

  ‘Housing First Europe’ is een project dat werd gefinancierd in het kader van het progress-programma van de Europese Commissie. Het is gericht op de evaluatie en het wed...

lees verder »

Geestelijke verzorging in detentie

[Rapport]

Project: Geestelijke verzorging in detentie

Wolf, J., Oliemeulen, L., Luijtelaar, van, M., Al Shamma, S.,

2010

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, verrichtte het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg onderzoek naar de afstemming ...

lees verder »

Grote maatschappelijke achterstand. Hulp aan mishandelde vrouwen in de vrouwenopvang

[Artikel]

Project: Maat en baat van de vrouwenopvang

Jonker, I., Wolf, J., Nicholas, S.,

2007

Jaarlijks melden zich zeventien a achttien duizend vrouwen bij de vrouwenopvang om het geweld van hun partner te ontvluchten. Welke vrouwen zijn dit? Wat is hun achtergrond? Wat zijn hun problemen ...

lees verder »

Handreiking ‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’

[Boek]

Project: Innovatie van de Exodus methodiek

Wolf, J., Christians, M., de Vet, R.,

2016

De handreiking is de concrete uitwerking van de Exodusmethodiek en beschrijft de houding en uitvoering van Exodusmedewerkers in hun contacten met deelnemers, verwanten en andere betrokkenen in het...

lees verder »

Herstelwerk: krachtgericht werken met kwetsbare mensen: rehabilitatie in de maatschappelijke opvang

[Boek]

Project: Ontwikkeling krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen

Wolf, J.,

2013

Dit artikel is op te vragen bij Loes Borst:  Loes.Borst@radboudumc.nl

lees verder »

Het hostelprogramma in Utrecht. Gedurfd, innovatief en ... het werkt!

[Artikel]

Project: Algemene publicaties

Reinking, D., Ameijden, E., van Bergen, A., Wolf, J.,

2010

Tussen 2000 en 2010 ontwikkelde GG&GD Utrecht, in opdracht van de Utrechtse gemeenteraad, stadsbreed twee tijdelijke en acht permanente hostels voor 183 (verslaafde) daklozen. Met dit hostelpro...

lees verder »

Hostelbewoners in Utrecht. Profiel en functioneren, zorgaansluiting en ervaren baat van het hostelverblijf

[Artikel]

Project: Woonwensenonderzoek maatschappelijke opvang Utrecht

Wolf, J., Altena, A., Beijersbergen, M., Oliemeulen, L.,

2010

In 2000 openden in de gemeente Utrecht de eerste hostels voor verslaafde daklozen hun deuren. Deze daklozen maakten deel uit van een open drugsscene en waren voor hun overnachting vooral op straat ...

lees verder »

Housing First: principes en praktijken

[Rapport]

Project: Housing First: principes en praktijken

Wewerinke, D., Al Shamma, S., Wolf, J.,

2014

Omdat Housing First veelbelovend is bij de aanpak van dakloosheid, heeft de Academische werkplaats Opvang & Herstel besloten de focus hierop te richten. Een belangrijke vraag was of Housing Fi...

lees verder »

Housing First: van stigmatiseren naar meedoen

[Powerpoint]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J., Wewerinke, D.,

2015

Op 24 september verzorgde Impuls een workshop over Housing First op het Landelijk Congres tegen Eenzaamheid 2015. De workshop ging in op de impact van Housing First op participatie en eenzaamheid ...

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"