Ga naar:

 

Effectiveness of case management for homeless persons: A systematic review

[Artikel]

Project: EffeCTIef: studie naar het effect van Critical Time Intervention in de maatschappelijke opvang

de Vet, R., van Luijtelaar, M., Brilleslijper-Kater, S., Vanderplasschen, W., Beijersbergen, M., Wolf, J.,

2013

De Academische werkplaats Opvang & Herstel streeft naar professionaliserings en kwaliteitsverbetering van het methodisch handelen van medewerkers bij maatschappelijke opvanginstellingen. In 20...

lees verder »

Effectiveness of different models of case management for substance-abusing populations

[Artikel]

Project: Algemene publicaties

Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, C., Broekaert, E.,

2007

lees verder »

eHealth voor het versterken van participatie en eigen regie

[Infoblad]

Project: Academische werkplaats Opvang & Herstel

2018

Digitale tips en tricks voor gezondheid en een goede kwaliteit van leven. Digitale en technologische hulpmiddelen (eHealth) kunnen de participatie en eigen regie van burgers en cliënten ...

lees verder »

Eigen woonruimte voor klanten van de Veste

[Rapport]

Project: Ambulantiseringsproject De Veste

Al Shamma, S., Wolf, J.,

2013

Bij Discus is een apart ambulant team gevormd om deze klanten ambulante ondersteuning te bieden. Doel van het proefproject is goede zorg voor deze klanten te organiseren en - ten behoeve van over...

lees verder »

Evaluation of Discus Housing First, The Netherlands

[Rapport]

Project: Evaluatie Housing First

Wewerinke, D., Al Shamma, S., Wolf, J.,

2013

  ‘Housing First Europe’ is een project dat werd gefinancierd in het kader van het progress-programma van de Europese Commissie. Het is gericht op de evaluatie en het wed...

lees verder »

Geestelijke verzorging in detentie

[Rapport]

Project: Geestelijke verzorging in detentie

Wolf, J., Oliemeulen, L., Luijtelaar, van, M., Al Shamma, S.,

2010

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, verrichtte het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg onderzoek naar de afstemming ...

lees verder »

Grote maatschappelijke achterstand. Hulp aan mishandelde vrouwen in de vrouwenopvang

[Artikel]

Project: Maat en baat van de vrouwenopvang

Jonker, I., Wolf, J., Nicholas, S.,

2007

Jaarlijks melden zich zeventien a achttien duizend vrouwen bij de vrouwenopvang om het geweld van hun partner te ontvluchten. Welke vrouwen zijn dit? Wat is hun achtergrond? Wat zijn hun problemen ...

lees verder »

Handreiking ‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’

[Boek]

Project: Innovatie van de Exodus methodiek

Wolf, J., Christians, M., de Vet, R.,

2016

De handreiking is de concrete uitwerking van de Exodusmethodiek en beschrijft de houding en uitvoering van Exodusmedewerkers in hun contacten met deelnemers, verwanten en andere betrokkenen in het...

lees verder »

Herstelwerk: krachtgericht werken met kwetsbare mensen: rehabilitatie in de maatschappelijke opvang

[Boek]

Project: Ontwikkeling krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen

Wolf, J.,

2013

Dit artikel is op te vragen bij Loes Borst:  Loes.Borst@radboudumc.nl

lees verder »

Het functioneren van HF-klanten uit 8 praktijken gedurende de periode van één jaar, en eventuele veranderingen in het functioneren gedurende deze periode.

[Infoblad]

Project: Stimuleringsprogramma Housing First Nederland

2018

Binnen het Stimuleringsprogramma Housing First (HF) zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd. Dit informatieblad beschrijft het functioneren van HF-klanten uit 8 praktijken gedurende de perio...

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"