Ga naar:

 

Toestroom van gezinnen naar de opvang

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

van den Dries, L. , Wewerinke, D., Wolf, J.,

2012

Vertrouwelijk rapport, niet voor derden beschikbaar.

lees verder »

Toward Needs Profiles of Shelter-Based Abused Women: A Latent Class Approach

[Artikel]

Project: Clientprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang

Jonker, I., Sijbrandij, M., Wolf, J.,

2012

Mishandelde vrouwen in de vrouwenopvang rapporteren uiteenlopende behoeften op verschillende leefgebieden. In deze studie hebben de auteurs door middel van latente klasse analyse cliŽntprof...

lees verder »

Uitkomsten onderzoek verwijsmodel

[Infoblad]

Project: Verwijsmodel bij multiprobleemsituaties

Wewerinke, D., van Wezep, M., Kunst, I., Wolf, J.,

2016

In het Referentiekader maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) is een globaal verwijsmodel opgenomen voor het beslissen over passende zorg. Vanwege de vele vragen in het sociale domein over de inrichti...

lees verder »

Vervolg op de vrouwenopvang: De situatie van vrouwen een jaar na dato

[Rapport]

Project: Maat en baat van de vrouwenopvang

Wolf, J., Jonker, I., Nicholas, S., Putriss, E.,

2007

lees verder »

Visiedocument: Een bodem in het bestaan

[Boek]

Project: Academische werkplaats Opvang & Herstel

2014

Dit visiedocument van de Academische werkplaats Opvang & Herstel levert een bijdrage aan een heroriëntatie en koersbepaling op het gebied van de maatschappelijke opvang. Dit doc...

lees verder »

Wat is OGGZ?

[Artikel]

Project: De Academische Werkplaatsen

van Hemert, A., Wolf, J.,

2011

lees verder »

Wat mijn leven zin en kracht geeft... Antwoorden van Utrechtse mensen met meervoudige problemen

[Infoblad]

Project: Wat mijn leven zin en kracht geeft... Antwoorden van Utrechtse mensen met meervoudige problemen

Plantinga, L., Oliemeulen, L., Vleems, R., Jansen, N.,

2011

lees verder »

Woonbegeleiding in Utrecht

[Rapport]

Project: Algemene publicaties

Mensink, C., Wolf, J.,

2006

lees verder »

Zorg voor moeilijk plaatsbaren in de MO

[Rapport]

Project: Zorg voor moeilijk plaatsbaren in de maatschappelijke opvang

2013

lees verder »

Zwerfjongeren in Utrecht. Omvang en profiel van de zwerfjongerenpopulatie

[Rapport]

Project: Jongeren in de Utrechtse opvang. Onderzoek naar omvang en profiel

Beijersbergen, M., Jansen, C., Wolf, J.,

2008

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de omvang en het profiel van zwerfjongeren in Utrecht.

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"