Ga naar:

 

Samenvatting: Wat mijn leven zin en kracht geeft... Antwoorden van Utrechtse mensen met meervoudige problemen

[Infoblad]

Project: Wat mijn leven zin en kracht geeft... Antwoorden van Utrechtse mensen met meervoudige problemen

Plantinga, L., Oliemeulen, L., Vleems, R., Jansen, N.,

2011

lees verder »

Systeemgericht werken: een verkenning van werkzame elementen

[Infoblad]

Project: Speerpunt Huiselijk geweld

Bos, T., Reijmers, E., Scherpenisse, R., Jonker, I., Wolf, J.,

2012

Binnen de Academische werkplaats Opvang x Oggz, Speerpunt Huiselijk geweld is van juni 2012 tot en met december 2012 gewerkt aan het dossier systeemgericht werken. De werkgroep, welke bestaat uit ...

lees verder »

Uitkomsten onderzoek verwijsmodel

[Infoblad]

Project: Verwijsmodel bij multiprobleemsituaties

Wewerinke, D., van Wezep, M., Kunst, I., Wolf, J.,

2016

In het Referentiekader maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) is een globaal verwijsmodel opgenomen voor het beslissen over passende zorg. Vanwege de vele vragen in het sociale domein over de inrichti...

lees verder »

Wat mijn leven zin en kracht geeft... Antwoorden van Utrechtse mensen met meervoudige problemen

[Infoblad]

Project: Wat mijn leven zin en kracht geeft... Antwoorden van Utrechtse mensen met meervoudige problemen

Plantinga, L., Oliemeulen, L., Vleems, R., Jansen, N.,

2011

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"