Ga naar:

 

Critical Time Interventie werkt! Resultaten van onderzoek in Nederland naar CTI bij kwetsbare mensen in transitie

[Infoblad]

Project: EffeCTIef: studie naar het effect van Critical Time Intervention in de maatschappelijke opvang

de Vet, R., Lako, D., Beijersbergen, M., Jonker, I., Wolf, J.,

2016

Het onderzoek naar Critical Time Interventie laat zien dat bij cliënten van de maatschappelijke opvang CTI effectiever is dan de gebruikelijke zorg in:   Het verminderen van psy...

lees verder »

Critical Time Interventie werkt! Resultaten van onderzoek in Nederland naar CTI bij kwetsbare mensen in transitie

[Infoblad]

Project: EffeCTIef: studie naar het effect van Critical Time Intervention in de vrouwenopvang

2016

Het onderzoek naar Critical Time Interventie laat zien dat bij cliënten van de maatschappelijke opvang CTI effectiever is dan de gebruikelijke zorg in:   Het verminderen van psy...

lees verder »

Handreiking ‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’

[Boek]

Project: Innovatie van de Exodus methodiek

Wolf, J., Christians, M., de Vet, R.,

2016

De handreiking is de concrete uitwerking van de Exodusmethodiek en beschrijft de houding en uitvoering van Exodusmedewerkers in hun contacten met deelnemers, verwanten en andere betrokkenen in het...

lees verder »

Interventions to prevent tenant evictions: a systematic review

[Artikel]

Project: Onderzoek naar risico- en beschermende factoren bij huisuitzetting

Holl, M., van den Dries, L. , Wolf, J.,

2016

Huisuitzettingen zijn een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Omdat huisuitzettingen traumatisch zijn voor huurders en bovendien gepaard gaan met hoge kosten, is het voorkomen van huisuitzettinge...

lees verder »

Kennis- en innovatiebehoeften in de forensische zorg in opvanginstellingen

[Infoblad]

Project: Algemene publicaties

Greijn, C., Boersma, S., Wolf, J.,

2016

In 2012 startte het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) met als doel de kwaliteit van de forensische zorg te ontwikkelen en verbeteren. KFZ wil dit bereiken door de verbeteringen ...

lees verder »

Krachtwerk folder

[Infoblad]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J.,

2016

Krachtwerk ondersteunt mensen in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij h...

lees verder »

Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie

[Boek]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J.,

2016

Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen.  ...

lees verder »

Methodiekschrift: 'Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk'

[Boek]

Project: Innovatie van de Exodus methodiek

Wolf, J., de Vet, R., Christians, M.,

2016

Het methodiekschrift geeft verdieping en onderbouwing aan ‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’. Daarmee is het schrift een belangrijke bron en een onmisbaar naslagwer...

lees verder »

Uitkomsten onderzoek verwijsmodel

[Infoblad]

Project: Verwijsmodel bij multiprobleemsituaties

Wewerinke, D., van Wezep, M., Kunst, I., Wolf, J.,

2016

In het Referentiekader maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) is een globaal verwijsmodel opgenomen voor het beslissen over passende zorg. Vanwege de vele vragen in het sociale domein over de inrichti...

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"